Workshop 12 sep

Använder din folkhögskola AI?

Ett arbete har påbörjats för att kartlägga folkhögskolornas arbete med AI. Målsättningen är att skapa en djupare insikt om folkhögskolornas attityd till och användning av AI.
Uppdaterad: 24 april 2024

Detaljerad insformation

Målgrupp:

Bitr. Rektorer, Rektorer

Tid:

Den 12 september 2024

Anmälan:

Intresseanmälan med enkät skickades den 27 maj till alla rektorer på folkhögskola.

Vi vill identifiera behovet av stödjande insatser inom AI-området och utforska i vilken utsträckning vi på Sveriges folkhögskolors kansli kan bidra till detta men även lyfta behov med Folkbildningsrådet för att se om nationella insatser bör göras i samverkan.

Inom ramen för kartläggningen har vi skickat ut en enkät till alla rektorer på  folkhögskola. Enkäten skickades den 27 maj och är öppen till den 23 juni. Vi ber rektor eller annan person i ledningen att lägga 10-15 minuter på att besvara enkäten, gärna med stöd från medarbetare.

Resultatet från enkätundersökningen kommer presenteras i september.

Bearbetning och analys kommer att genomföras vid en workshop i Stockholm den 12 september. I enkäten kan du anmäla intresse för att medverka vid den.

Vi ser fram emot er delaktighet och medverkan i detta viktiga arbete.

Kontakt

Har du frågor kontakta Pär Wallin, par.wallin@sverigesfolkhogskolor.se