Utredning om skoladministrativt system

En referensgrupp utreder om avtalet för det nuvarande skoladministrativa systemet Schoolsoft ska förlängas eller ersättas med en annan leverantör. Det nuvarande avtalet med Schoolsoft går ut under 2025.
Uppdaterad: 21 mars 2024

Referensgruppen har tagit viktiga steg framåt i utredningen för att utvärdera och eventuellt förnya det skoladministrativa systemet för Sveriges folkhögskolor. Vårt nuvarande avtal med Schoolsoft närmar sig sitt slut och vi arbetar aktivt för att säkerställa att nästa system vi väljer uppfyller folkhögskolornas behov på bästa möjliga sätt.

Vi har arrangerat en serie workshops där vi välkomnat representanter från nästan 90 av de 156 folkhögskolorna. Deras deltagande och den feedback vi har fått är ovärderlig för vår process. Denna input har gett oss djupare insikter i de specifika behov och önskemål som våra skolor har gällande ett administrativt system.

Referensgruppen har mötts regelbundet för att noggrant analysera denna information.

Under ett webbinarium i februari 2024 presenterades en statusuppdatering.

Referensgruppens uppdrag

Referensgruppen arbetar på uppdrag av styrelsen i Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO). Gruppen ses två gånger i månaden för att 

  • identifiera vilka funktioner och avgränsningar som folkhögskolornas administrativa system behöver ha 
  • utreda vilka leverantörer som kan erbjuda ett system som uppfyller folkhögskolornas krav 
  • skapa ett underlag för upphandlingen av ett skoladministrativt system
  • skapa ett beslutsunderlag att presentera för FSOs styrelse. 

Den 1 maj 2024 ska referensgruppen lämna ett förslag som ska ligga till grund för FSOs styrelses beslut kring hur det framtida arbetet med administrativt system för Sveriges folkhögskolor ska se ut.

Vilka sitter i FSOs styrelse?

Vilka sitter i referensgruppen?

Referensgruppen består av

  • Pär Wallin, samordnare på FSO
  • Karin Karlsson, verksamhetschef på FSO
  • Ulrika Gleisner, rektor på Eslövs folkhögskola
  • Lars Forsmark, rektor på Västerås folkhögskola
  • Anders Ahlström, förvaltningschef för VGR folkhögskolor

Finansieras av FSO

Det är FSO som betalar för projektet.

Vilka är FSO?

Kontakt

Om du har frågor kring innehållet på denna sida är du välkommen att kontakta mig.

Pär_thumb.jpg

Pär Wallin

08-17 03 89
par.wallin@sverigesfolkhogskolor.se