Rekrytering och antagning

Uppdaterad: 8 mars 2024

Rekrytera deltagare

Informera om folkhögskolan till blivande eller potentiella deltagare. Ordna uppsökande verksamhet för att nå de som inte själva kommer och frågar efter utbildning.

Spellista med filmer om folkhögskola (öppnas i ny flik)

Material om folkhögskola på folkhögskola.nu (öppnas i ny flik)

Var med vid antagningen

Är det realistiskt att klara studierna under den tiden? Utgå från frågor som:

  • Erbjuder skolan alla de ämneskurser som den studerande behöver i innehållskravet och andra särskilda behörigheter?
  • Erbjuder skolan det antal år på Allmän kurs som deltagaren behöver för att uppfylla omfattningskravet?
  • Hur planerar deltagaren att finansiera sina studier? Hur många veckor har hen kvar på respektive nivå?
  • Räcker deltagarens kunskaper i svenska?

Studieekonomi

Deltagare på folkhögskola kan få studiestöd från CSN. Hur mycket de kan få, och hur ofta, skiljer sig åt beroende på ålder, studiebakgrund och livssituation.

Folkhögskola.nu om studieekonomi och CSN (öppnas i ny flik)

CSN om studiestöd (öppnas i ny flik)

Skolans ansvar vid avbrutna eller ändrade studier

Tolka betyg

Universitets- och högskolerådet (UHR) har en bedömningshandbok som är en del av underlaget för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Bedömningshandboken (öppnas i ny flik)

Kontakt

Har du frågor om innehållet på den här sidan? Mejla Sandra Löfstedt.

sandralöfstedt_liggande_low.jpg

sandra.lofstedt@sverigesfolkhogskolor.se