Praktisk kursinformation

Praktisk information om kommande kursomgång vad gäller utformning och omfattning, träffar samt kostnad.
Uppdaterad: 6 maj 2024

Utformning och omfattning

Kursen kombinerar erfarenhets- och kunskapsutbyte utifrån föreläsningar, kurslitteratur, gruppövningar och gruppdiskussioner.

För kursen ingår både obligatorisk och valbar litteratur. Du kommer individuellt och i grupp arbeta med olika typer av uppgifter både under träffarna och mellan dem.

Träffar

Kursen har normalt fyra träffar, två fysiska träffar på en folkhögskola och två digitala. Däremellan studerar man på egen hand och i grupp.

Kostnad

Kursavgift för en deltagare var vid senaste kursomgången 13 900 kr (ingen moms tillkommer). Kostnad för resor, logi och litteratur tillkommer. Kursen är subventionerad av Sveriges folkhögskolor.