Om metodbanken

På den här sidan hittar du mer information om metodbanken och hur du kan använda den i din undervisning. 

Metodbanken är självklart fri att använda precis som du vill men kanske kan det vara bra med lite hjälp på vägen!

Vill du veta mer om metoden Jag-vi-världen hittar du det HÄR.

Hur använder jag metodbanken?

Metodbanken är utformad utefter Jag-vi-världenmetodens tre olika delar.
Varje del innehåller övningar, lektionsupplägg och mallar kopplade till antingen berättande, Globala målen eller förändringsarbete. Vid vissa övningar och lektionsupplägg kommer du också kunna ta del av skolornas egna varianter. Pedagogerna har i många fall justerat och vidareutvecklat övningar för att det ska passa just deras upplägg och deras grupp. 

Tanken är att du som pedagog ska kunna använda dig av övningarna precis som de är, eller använda de som inspiration för att skapa ditt eget upplägg. Låt kreativiteten flöda!

Hur engagemangsresan genomförts och hur mycket tid per vecka som lagts på arbetet har även det sett väldigt olika ut. Vissa skolor har lagt Jag-vi-världenarbetet som en egen kurs, andra har låtit det bli en del av till exempel samhällskunskapen eller svenskundervisningen. Här finns inget rätt eller fel utan det gäller att varje skola hittar ett sätt som fungerar för dem.

Läs mer om hur du kan lägga upp arbetet här.

Utöver övningar och lektionsupplägg finns flera korta filmer och texter med deltagares, pedagogers och rektorers egna reflektioner kring olika delar av Jag-vi-världenmetoden och projektet Min story - Vår agenda i sin helhet.

Hur börjar jag?

Metodbankens övningar tar avstamp i den egna berättelsen, går sedan vidare till övningar kring Globala målen för att slutligen gå in i den tredje delen som handlar om deltagarnas egna förändringsarbeten. Vid varje övning i metodbanken finns även förslag på vilken övning som passar bra att fortsätta med. 

Innan ni sätter igång med övningar kring den egna berättelsen är det bra om ni i klassen bildar er en gemensam uppfattning av vad Jag-vi-världenmetoden går ut på. Det kan göras på många olika sätt och kan exempelvis vara att: 

  • Presentera metodbanken för deltagarna
  • Brainstorma tillsammans om vad engagemang kan vara
  • Berätta om Jag-vi-världenmetodens olika delar
  • Skapa ett tryggt rum genom att ta fram gemensamma förhållningsregler att ha i klassrummet

 

Måste jag göra alla övningar i en speciell ordning?

Nej, det måste du inte. Som pedagog kan du själv välja ditt eget upplägg och hur och vilka övningar du vill använda i din klass. Metoden bygger på att du som pedagog arbetar kreativt med övningarna så att det ska passa din grupp och dina deltagares förutsättningar.

Skynda långsamt!

Det är viktigt att inte hasta igenom Jag-vi-världen, låt det ta den tid det tar för deltagarna att landa i de olika delarna av metoden. För vissa tar det lång tid att till exempel hitta sin egen berättelse och förstå vad engagemang kan vara och för andra kan det vara mer utmanande att komma igång med förändringsarbetet. Under vissa delar av metoden finns många olika övningar att testa på. Låt gärna deltagarna vara med och bestämma vilka övningar och arbetssätt ni ska prova på.

Att genomföra hela engagemangsresan kan ta allt från några veckor upp till ett helt läsår. Läs mer HÄR för att få tips och inspiration från hur andra skolor har lagt upp arbetet med Jag-vi-världen. 

Uppdaterad: 3 april 2024