Framtidsvisioner - Hur bilder formar vår värld

Tidsåtgång: Minst 2 lektionstillfällen

Material: Digitala verktyget Canva. I Canva kan man skapa dokument, affischer, powerpoints osv. Det finns en gratisversion som är väldigt enkel och användbar. 

Om ni inte vill jobba digitalt kan ni istället arbeta med att skapa affischer med papper, pennor, färg och annat material som finns tillhanda på skolan. 

Förberedelser: Be deltagare ta med sig egna datorer/se till att det finns tillgång till datorer om de ska använda Canva. 

Syfte: Övningen är en kreativ introduktion till agenda 2030 med fokus på deltagarnas egna tankar och reflektioner.

Uppdaterad: 25 juni 2024

Introduktion

Upplägget bygger på en workshop genomförd av Klara Sager som är pedagog på Glokala folkhögskolan i samarbete med Cirkus Karavan i Malmö.

Läs mer om Karavan här

Klaras upplägg

Vi gjorde ett samarbete med en lokal förening som heter Cirkus Karavan - De arbetar med cirkusföreställningar, cirkusskola samt kreativa workshops för skolor. De har bland annat med ett projekt som heter "Cirkus för framtiden" som rör frågor om agenda 2030 och omställning.

Vi hade en workshop tillsammans med dem som innehöll film och samtal kring utopier, dystopier samt hur vi påverkas av framtidsvisioner i media. Sedan lärde vi oss den grafiska design verktyget “Canva” för att framställa våra egna framtidsvisioner. Deltagarna kommer att få göra klart sina framtidsbilder, tanken är att de sedan ska skrivas ut som posters/affischer.

Instruktioner

Steg 1. Workshop: Utopi/Dystopi - hur bilder formar vår värld

  • Vi började med att titta på bilder som kan symbolisera utopier/dystopier - sedan diskuterade vi bilderna i helgrupp
  • Vi tittade på exempel från filmer/klipp som kan symbolisera utopier/dystopier - sedan diskuterade vi bilderna i helgrupp
  • Deltagarna fick prata om konceptet "i de bästa av världar" (Utopi) - och vad det skulle det vara för bilder som visar detta?
  • Deltagarna fick prata om konceptet "i de sämsta av världar" (Dystopi) - vad skulle det vara för bilder som visar det?

Steg 2. Visualiseringsövning i utopi

  • Deltagarna fick dela in sig två och två
  • Deltagarna fick i uppgift att föreställa sig en inre bild
  • Exempel på instruktion: föreställ dig en plats/upplevelse som du har varit på där allt har känts bra.
  • Deltagarna fick sen dela sin inre bild med en annan person (ej med hela klassen).

Steg 3. Arbeta med planscher

Utifrån detta fick de sen göra sina formgivningar av antingen utopi eller dystopi i digitala verktyget Canva.