Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO

Styrelse FSO

Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, leds av en styrelse bestående av representanter från folkhögskolornas två intresseorganisationer.
Uppdaterad: 20 maj 2024

Styrelse FSO 2024/2025

 • Thomas Nilsson, ordförande FSOs styrelse
  Representerar OFI
  Ordförande, Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation OFI

 • Anna Ekström, vice ordförande FSOs styrelse
  Representerar RIO
  Ordförande, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO

 • Anders Georgsson, ledamot FSOs styrelse
  Representerar RIO
  Rektor, Södra Vätterbygdens folkhögskola

 • Matz Nilsson, ledamot FSOs styrelse
  Representerar RIO
  Ordförande, Östra Grevie folkhögskola

 • Berit Roman, ledamot FSOs styrelse
  Representerar OFI
  Rektor, Göteborgs folkhögskola

 • Robert Uitto, ledamot FSOs styrelse
  Representerar OFI
  Ledamot, Regionfullmäktige Region Jämtland Härjedalen

 • Annica Wallenborg Flynn, ledamot FSOs styrelse
  Representerar OFI
  Verksamhetschef, Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation OFI

 • Olle Westberg, ledamot FSOs styrelse
  Representerar RIO
  Generalsekreterare, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO

Vid styrelsens sammanträden medverkar även:

Folkhögskolornas intresseorganisationer