Inför ditt förändringsarbete

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Eventuellt google forms eller annat digitalt verktyg

Syfte: Förbereder deltagare inför förändringsarbete

Uppdaterad: 28 juni 2024

Introduktion 

Detta upplägg är framtaget av pedagoger på Holma folkhögskola. De använde sig av google forms där de skapade ett formulär med frågorna nedan. Genom att börja kartlägga intressen hos deltagarna fick lärarna ett första hum om vad deltagarna var intresserade av, och deltagarna fick å sin sida börja spåna på idéer och förbereda sig inför det kommande arbetet. 

 

Frågor till deltagare

 

  • Nämn snabbt några saker i världen som du tycker är dåligt och skulle vilja förändra?

 

  • Ta hjälp av bilderna av de globala målen. Vilka tre mål tycker du att världen borde prioritera?

 

  • Vilket eller vilka områden intresserar dig mest?

 

  • Välj ett område och spåna idéer kring vad man skulle kunna göra för att försöka påverka. Tänk stort och skriv ner alla idéer du kommer att tänka på.

 

  • Välj två eller tre idéer som kanske skulle kunna vara möjliga för dig att genomföra under x antal veckors tid? 

 

  • Även om du inte vill bestämma VAD du ska göra så kan du fundera på HUR du skulle vilja engagera dig under de veckor vi arbetar med förändringsarbetet . (Tycker om att skriva? Är du bra på att prata? Vill du arbeta konstnärligt? Vill du komma hemifrån? Vill du haka på andra som redan är igång med sina projekt?) Skriv ner hur du tänker i nuläget; ingenting blir hugget i sten.