Zooma in och zooma ut ur berättelsen

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Pennor och papper

Förberedelser: Deltagarna behöver kunna röra sig runt i rummet. 

Syfte: Syftet är att deltagarna aktivit delar sina berättelser och exponeras för flera deltagare i gruppen. Deltagarna frågar efter och tillhandahåller mer eller mindre detaljer i en berättelse. 

Uppdaterad: 4 april 2024

  • Para ihop deltagarna två och två
  • En deltagare berättar en historia medan den andra deltagaren lyssnar och bestämmer när deltagaren som berättar ska "zooma in" eller "zooma ut" i berättelsen. Bestäm hur lång tid deltagarna får på sig. Efter halva tiden har gått säger du till att det är dags för den andra deltagaren att dela sin berättelse.
  • Berättelserna kan vara improviserade - bestäm gärna ett tema i förväg som deltagarna kan improvisera runt
  • Berättelserna kan också vara deltagarnas egna berättelser
  • Zooma in betyder att den som berättar ska lägga till fler detaljer
  • Zooma ut betyder att den som berättar ska skala bort detaljer i berättelsen
  • När båda berättat klart börjar en ny runda. Be deltagarna para ihop sig med någon ny. De kan berätta samma berättelse eller improvisera fram en ny.