Filmen Human - den egna berättelsen och Globala målen

Tidsåtgång: Minst ett lektionstillfälle

Material: Projektor, högtalare, ev deltagarnas egna datorer/mobiler och hörlurar, filmen Human 

Förberedelser: Välj ut en eller flera exempel på berättelser som du kan visa eller dela med klassen

Syfte: Fungerar som brygga mellan den egna berättelsen och Globala målen

Uppdaterad: 28 juni 2024

Introduktion 

Detta lektionsupplägg är framtaget av Nadja som är pedagog på Holma folkhögskola. Nadja utvecklade upplägget som ett sätt att förtydliga bryggan mellan den egna berättelsen och Globala målen. Såhär säger Nadja om att arbeta utifrån filmen och frågeställningen: 

"Filmen är fantastiskt i sig själv, och ett bevis på att avskalade autentiska berättelser kan vara minst lika medryckande som fiktiva och effektindränkta sådana.Att först ta del av alla dessa berättelser, för att sedan diskutera berättelserna som just berättelser, och först därefter koppla personernas livsvillkor till de mer abstrakta och opersonliga begreppen som de uttrycks i Globala Målen tycker jag var en lyckad brygga."

Instruktioner

Titta på delar eller hela filmen "Human" av Yann Barthus-Bertrand.

Filmen finns uppdelad i tre delar på youtube

Del 1:HUMAN Extended version VOL.1 (youtube.com)

Del 2: HUMAN Extended version VOL.2 (youtube.com)

Del 3: HUMAN Extended version VOL.3 (youtube.com)

Filmen består av hundratals intervjuer där människor från hela världen berättar om sina liv. Filmen fokuserar på teman så som lycka, utbildning, funktionshinder, korruption, migration och meningen med livet. 

Triggervarna

Filmens olika berättelser är stundvis mycket utlämnande och starka. Titta igenom och välj ut klipp i förväg eller triggervarna deltagarna om de ska titta på hela filmen.

Helgruppsdiskussion

Den första diskussionen foksuerar på frågor kopplade till Globala målen 

 

 • Diskutera filmen och berättelserna samt vilka Globala mål som de kan kopplas till (Visa gärna karta över Globala målen).
 • Välj ett eller några klipp och diskutera vilket globalt mål som behöver förbättras för att hjälpa den personen med sina livsomständigheter?
 • Hur kopplas de Globala mål som ni hittar i filmerna till era egna liv?

 

Gruppdiskussion

Bilda mindre diskussionsgrupper med frågor kopplade till nyss nämnda teman och mänskliga behov. Be deltagarna diskutera frågor efter rubrikerna nedan. Lägg gärna till flera teman om du vill. 

Lycka:

 • Ta upp tre personer från filmen med olika perspektiv på lycka. 

Utbildning:

 • Är utbildning ett mänskligt behov, eller är det tvärtom något som hindrar människan att ta hand om sig själv?
 • Kommentera denna fråga med hjälp av personer från filmen.

Funktionshinder:

 • Ta upp personer som gjorde intryck på er och berätta vad du tror att personen behöver.

Migration:

 • Ta upp personer som gjorde intryck på er.
 • Är det ett mänskligt behov att ha ID-papper?

Korruption:

 • Har människor ett behov av att kunna lita på samhället?
 • Kommentera denna fråga med hjälp av personer från filmen.

Meningen med livet:

 • Berätta om fyra olika personer och deras svar på frågan om vad som är "meningen med livet".
 • Är det ett mänskligt behov att känna mening?

 

Avslutande diskussion 

Återkoppla till Globala målen genom en avslutande runda där deltagarna får berätta om någon enskild person från filmen som gjort stort intryck på dem, men denna gång också fundera på vilket globalt mål som skulle behöva förbättras för att hjälpa den personen med sina svårigheter och livsomständigheter.