Om metoden Jag-vi-världen


Jag-vi-världen är en engagemangsresa med syfte att väcka lust och vilja till förändring, samt att öka förståelsen för Agenda 2030. Metoden är uppdelad i tre delar där vi fördjupar oss i deltagarens berättelser och erfarenheter, de globala målen samt det egna engagemanget.

Metoden är speciellt utformad för personer som läser Allmän kurs men kan självklart användas av flera deltagargrupper

FSO_1_Jag_RGB.pngDel 1: Jag/Berättande

I det första steget i metoden utgår deltagarna från sig själva och sitt eget engagemang. Deltagarna får på olika sätt arbeta med att hitta sina egna berättelser och får öva på att både formulera den för sig själv, dela den med andra samt ta del av andras berättelser. Syftet är att få utforska sina intressen och drivkrafter, upptäcka att andra har liknande erfarenheter samt att stötta andra och stärka sig själv genom att dela sin berättelse. Arbetet med den egna berättelsen återkommer under hela läsåret men startas upp under den första delen.

 

FSO_2_Vi_RGB.pngDel 2: Vi/Globala målen

I det andra steget kopplar deltagarna samman sina enskilda engagemang med globala målen. Målet är att deltagarna ska upptäcka att det de tillsammans bär med sig i berättelser, erfarenheter och intressen är en del av Agenda 2030. Samtal och övningar om de Globala målen hamnar lätt på en global, abstrakt nivå som kan vara svåra att ta till sig som något en själv, som enskild människa har möjlighet att påverka. Genom att börja i det personliga istället för i information om de enskilda målen är förhoppningen att Agenda 2030 bryts ner till något mer greppbart och förståelsen för de globala målen och att vi alla är en del av arbetet med dem förstärks.


 

FSO_3_Världen_RGB.png Del 3: Världen/Förändringsarbete

Det sista steget handlar om att gå från ord till handling. Utifrån förståelsen de skapat kring den egna berättelsen och vad engagemang kan vara får deltagarna möjlighet att själva driva egna förändringsarbeten. Arbetet utgår från globala mål och frågeställningar som de själva är intresserade av. Målet med denna del är att deltagarna ska upptäcka att det går att skapa förändring med små medel och att tröskeln för engagemang även utanför skolan ska ha sänkts. 

 

Uppdaterad: 17 juni 2024

Fördjupning

För att arbetet med Jag-vi-världen ska vara rörelseskapande och meningsfullt för deltagarna samt bidra till ökad lust till engagemang är det centralt att man som pedagog kontinuerligt reflekterar över frågor om medskapande, maktförskjutning i klassrummet samt samarbeten mellan deltagare och skolor

Läs mer om dessa teman i vår fördjupande del nedan.