Gemensam kartläggning - berättelser

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Post-itlappar, pennor

Padlet, datorer (om ni arbetar digitalt)

Syfte: Det går att kartlägga många olika saker i det här projektet tillsammans med deltagare, till exempel deras berättelser​. Att skapa kluster av deltagares berättelser kan hjälpa oss att få syn på varandra, se våra gemensamma erfarenheter och kan skapa gemenskap.​

Uppdaterad: 26 juni 2024

Introduktion

Det går att kartlägga många olika saker i det här projektet tillsammans med deltagare, till exempel deras berättelser​. Att skapa kluster av deltagares berättelser kan hjälpa oss att få syn på varandra, se våra gemensamma erfarenheter och kan skapa gemenskap.​

Att skapa en gemensam karta visar också vad gruppen inte berättar om - ”vilka delar täcker vi, vilka täcker vi inte?”​

Såhär kan ni arbeta med gemensam kartläggning

Börja terminen med att låta deltagarna prova att visualisera det som är viktigt för dem. Be deltagarna hitta 1-3 bilder på google som föreställer något som är viktigt i deras liv, det kan vara vad som helst.​ Tex en bild som symboliserar frihet, en bild som de tycker symboliserar vänskap, en bild som symboliserar trygghet (Eller mer konkreta saker man tycker om - tex någon sport, djur, böcker etc).

Exemplifiera gärna som pedagog genom att visa upp tre bilder som visualiserar det som är viktigast i ditt liv.

Placera in bilderna under olika rubriker som ni kommer överens om på den gemensamma kartan.

Rubrikerna kan bestämmas av de teman som representeras i deltagarnas olika bilder.

Fota av kartan om den är gjord fysiskt i klassrummet, eller spara om den är gjord i ett digitalt verktyg. Tips på ett digitalt verktyg som är enkelt och gratis att jobba i är Padlet.

Använda gemensam kartläggning under senare delar av projektet

Kartan kan användas innan ni går in på Globala målen, eller som ett intro till Globala målen.​ Använd den gärna som utgångspunkt för att ställa frågor om vilka Globala mål deltagarna är intresserade av. Går det att hitta en koppling mellan de saker som är viktiga i deltagarnas liv och Globala målen?

Återgå till kartan flera gånger under året och uppdatera och prata om den för att återknyta till berättelser och det gemensamma. ​

 

Exempel på gemensam kartläggning från Dalslands folkhögskola
(Klicka på bilden för att se den i större format).

Gemensam kartläggning.png