Håll fokussamtal

Samtalen innebär att ni som personal kan få insyn i hur deltagarna har uppfattat frågorna i Folkhögskoleenkäten. Det ger er fördjupade svar inom områden som ni är extra intresserade av. Samtalen kan ha fokus på olika delar av enkäten.
Uppdaterad: 8 mars 2024

Samtalstips!

Intervjuer är möten mellan människor. Inspireras av olika mötesmetoder när ni planerar hur ni vill lägga upp fokussamtalen.

Skolans profil och värdegrund

 • Hur skulle ni beskriva vår skolas värdegrund och inriktning? Hur märker ni av den i den dagliga undervisningen?
 • Uppfattar ni att all personal delar skolans värdegrund?

Fördjupning av frågorna om motiv, effekt och inspiration (fråga 2, 3 och 4)

 • Vad tänkte ni att studietiden skulle kunna leda till för egen del innan kursens start?
 • Vilka föreställningar hade ni på skolans inre och yttre studiemiljö? Förverkligades de föreställningarna?
 • Har tiden på skolan lett till någt som ni inte hade förväntat er innan kursens start? Vad?
 • Har studietiden bidragit till en personlig utveckling och i så fall på vilka sätt?
 • Har tiden på folkhögskola skapat ett engagemang eller fördjupat engagemang för samhällsfrågor? På vilket sätt?
 • Har tiden här lett till att ni har blivit intresserade av något övrigt område som ni inte hade intresse av innan studierna påbörjades?

Självreflektion – att lära sig om att lära

 • Har ni fått en insikt om vad just ni behöver för att studera på ett sätt som passar er, under er tid på skolan? Hur har ni fått syn på det?
 • Vilka verktyg har ni fått med er i form av studietenkik och strategier under kursens gång, för att till exempel hantera en funktionsnedsättning eller arbete med språkstöd?
 • Vad tar ni med er om era egna behov för att kunna lära er, i vidare studier och yrkesliv?

Folkhögskolans pedagogik och arbetssätt

 • Hur har det påverkat er att studera som vuxna i en miljö där ni förväntas delta aktivt i era egna lärandeprocesser och tillsammans i en grupp?
 • På vilka sätt skulle ni beskriva deltagares möjligheter att påverka sina studier på folkhögskolan?
 • Vad skulle ni vilja ändra med skolans arbetssätt för att det ska passa er som deltagare ännu bättre?

Studeranderätt

 • Uppfattar ni att skolan arbetar aktivt med det som ingår i studeranderättsliga frågor? Finns det kanaler för er att påverka det?
 • Hur tycker ni att vi som personal på skolan kan bli bättre på att ge viktig information som rör deltagarnas studier?
 • Var ska information finnas för att så många deltagare som möjligt ska kunna ta del av den?

Ladda hem innehållet på den här sidan

Kontakt

Har du frågor om Folkhögskoleenkäten? Mejla oss!

enkat@sverigesfolkhogskolor.se