Ung fotbollstjej från Tanzania.
Karibu är inblandat i ett stort fotbollsprojekt för unga kvinnor som studerar med fotbollsprofil på 40-talet skolor i Tanzania.

Föreningen Karibu

Föreningen Karibu har som syfte att stimulera folkhögskolornas internationella utvecklingssamarbete.
Uppdaterad: 14 maj 2024

Samarbete med folkhögskolor i Tanzania

Föreningen startades 1981 av svenska folkhögskollärare för att stödja Tanzanias Folk Development Colleges (FDC) genom vänskolesamarbeten, utbytesprogram och projektverksamhet. Detta samarbete har gett många goda bestående resultat.  Förutom att skapa starka relationer mellan enskilda svenska och tanzanska folkhögskolor har paraplyorganisationen för de tanzanska folkhögskolorna, Karibu Tanzania Organization (KTO) stärkts och kunnat påverka vuxenutbildningen i Tanzania.

Karibuföreningen firade sitt 40-årsjubileum med att ge ut Karibupodden som ger en bra beskrivning av föreningens historia och nuvarande aktiviteter. Podden hittar du på Spotify, eller där poddar finns.

Pilotprojekt och bestående resultat

Ett framgångsrecept har varit att starta pilotprojekt på tanzanska folkhögskolor där erfarenheterna sedan har kunnat spridas till andra skolor genom KTO. Några exempel på detta är kurser för unga mödrar som sparkats ut från det ordinarie skolsystemet. Detta har nu blivit en etablerad verksamhet på flera skolor.  Ett annat sätt är att genom kontakter med Linköpings universitet starta folkhögskollärarutbildning som nu tagits över av utbildningsministeriet i Tanzania. Ett tredje exempel är att verka för jämställdhet och kvinnligt ledarskap genom fotboll och fotbollskurser. 

Karibus styrelse

 • Anna-Karina Raphasha Björnberg, ordförande, rektor Färnebo folkhögskola
 • Rikard Liljeqvist, kassör, tidigare lärare Bäckedals folkhögskola
 • Jenny Andersson, lärare Marieborgs folkhögskola
 • Daniel Lakso Tesak, rektor Folkhögskolan i Angered
 • Sven Ögren, tidigare lärare Löftadalens folkhögskola
 • Irina Maister Bergman, rektor Mångkulturella finska folkhögskolan
 • Maja Tolgraven, lärare Folkhögskolan Skurup och Fridhem i Malmö
 • Dan Kristensson, lärare Leksands folkhögskola
 • Mats Ehn, ordförande Färnebo folkhögskola

Våra prioriteringar för 2024

Fortsatt arbeta i riktning mot ett utvidgat uppdrag vad gäller internationell folkbildning/vuxenutbildning i syfte att stimulera folkhögskolornas internationella utvecklingssamarbete inte bara med Tanzania utan också med andra länder.

 • Stärka och utveckla vårt samarbete med Karibu Tanzania Organisation och stötta vänskolesamarbetet.
 • Stötta Ukrainagruppens fortsatta arbete och verka för att fler aktiva grupper skapas. 
 • Stärka kontakten mellan föreningens medlemmar och rekrytera nya.
 • Fortsätta samarbetet med FSO, Sveriges Lärare Folkhögskola och Folkhögskollärarprogrammet. 
 • Påbörja en dokumentation av Karibus historia.
 • Ändra föreningens officiella namn till Karibu Världen.

Kontakt

Du hittar oss på facebook under rubriken Karibu Sweden (öppnas i ny flik).

Vill du ha vårt nyhetsutskick, KaribuNytt, hör av dig via mejl

Kontaktperson Tanzania: anna-karin.bjornberg@farnebo.se

Kontaktperson Ukraina: irina.maister.bergman@mffhs.se

Medlemsavgiften är 200 kr för enskild och 1 000 kr för skolor. Betala till  PG 852330-0, skriv namn och 2024