Global hållbarhet i undervisningen

Ska du arbeta med global hållbarhet på lektionstid? Här har vi samlat några tips på metoder och lektionsupplägg.
Uppdaterad: 25 april 2024

Förändringsresan

En workshop för att skapa en hållbarhetsplan för folkhögskolan med konkreta åtgärder. Den kan delas upp i olika delar eller göras i sin helhet. 

Klicka på länken för att starta nedladdningen av
 Powerpointpresentation 

Talarmanus förändringsresan (pdf)

Triosamtal om positiv förändring

Triosamtal är en metod för att berätta, lyssna och ge feedback i mindre grupper. Syftet är att få syn på och dela berättelser om när du gjorde skillnad för någon eller något. Till metoden Triosamtal (ny flik)

Utopi och dystopi

Genom den här dramaövningen arbetar ni med två framtidsscenarier: en positiv framtidsvision och en dystopi.  Övningen ger möjlighet att gestalta och få syn på ytterligheter i framtidsscenarier - dröm eller mardröm och att konkretisera förändring. Till övningen Utopi och dystopi (ny flik)

Workshop kreativ förändring

En workshop ni kan göra med deltagare, personal eller andra i ert närsamhälle. Fokus är på görande, kreativt skapande, visionsarbete och konkret handling. 

Kreativ förändring (pdf)

Agenda 2030 på lätt svenska 

FSO har tillsammans med Globala skolan tagit fram ett antal texter och övningar om Agenda 2030 på lätt svenska. Övningarna togs fram under två seminarier tillsammans med folkhögskollärare och andra vuxenutbildare.  

Agenda 2030 på lätt svenska (nytt fönster)

Hållbarhet på lätt svenska

Ett material som tagits fram av Ekocentrum och som ger mer kunskap om både ämnet hållbar utveckling, och de ord och begrepp som används inom ämnet. Få tillgång till texter, presentationer, ordförklaringar, ordövningar, filmer, spel och lästips.

Till Ekocentrums utbildningsmaterial (ny flik)

Skolverkets lektionsupplägg om hållbarhet

Arbeta ämnesövergripande kring hållbar utveckling och utveckla undervisningen tillsammans utifrån olika ämnen och perspektiv.

Till Skolverkets lektionsupplägg om hållbarhet (ny flik)

Om klimatkänslor med Terra-Pi

Metoder både för dig som vill bli bättre på att ta hand om dina egna klimatkänslor, till grupper som vill hitta hållbara sätt att engagera sig tillsammans eller som gemensamt vill utforska känslohantering. Det finns också material för dig som vill integrera klimatkänslor i undervisningen.

Till Terra-Pis metodbank (ny flik)

Klimatprata

På Klimatprata.se hittar du verktyg och tips för att ha konstruktiva klimatsamtal i din vardag.

Till Klimatprata (ny flik)

Globalamålen.se

Verktyg, inspiration och material med utgångspunkt i Globala målen.

Till Globalamalen.se (ny flik) 

Future minds

Future Minds är ett kunskapsprogram i hållbar utveckling för gymnasiet. Här hittar du lärarhandledningar, lektionsupplägg och resurser kring hållbar utveckling.

Till Future minds (ny flik)

Hållbarhet på UR-play

Streama serier om klimat, miljö och hållbar utveckling. 

Till UR-play (ny flik)

Tipslista: Involvera deltagare i hållbarhetsarbetet på skolan

Tipsen togs fram av folkhögskolepersonal under Hållbarhetskonferensen som anordnades av FSO i december 2022. 

  • Gör en kartläggning tillsammans med deltagare och personal - vad behöver ni förbättra när det gäller hållbarhet på skolan? 
  • Skapa en gemensam arbetsgrupp med personal och deltagare, kanske också med styrelsen. Gruppen kan tänka kring vilka åtgärder skolan behöver göra för klimatet, hur man minskar utsläpp och ekologiska fotavtryck. 
  • Skapa en gemensam miljö- och hållbarhetspolicy. 
  • Involvera deltagare i ledningsgruppen eller bjud in deltagare regelbundet för att prata om hållbarhet. 
  • Utse ett deltagarombud varje termin eller läsår som ansvarar för hållbarhetsfrågor. 
  • Genomför en deltagaromröstning som en del av beslutsprocessen - det är viktigt att besluten är förankrade och alla är överens. 
  • Ha återkommande genomgångar om hållbarhetsläget. Exempelvis kan all personal och deltagare göra Klimatkollen eller Klimatkalkylatorn i början av varje år.

Har du fler tips? 

Borde de synas på den här sidan? Eller har du någon fråga? Kontakta gärna mig! 

linaremnert_liggande_low.jpg

Lina Remnert, samordnare global hållbarhet, FSO lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se