Ledning och styrning

Vad tjänar vi på att hålla på med kvalitetsarbete inom folkhögskolan? Hur kan vi jobba med de olika policyer som Folkbildningsrådet ställer krav på att folkhögskolan har? Och vilket stöd finns inom kommunikation, hållbarhet, ekonomi och behörighetsfrågor?
Uppdaterad: 18 mars 2024