FAQ om tvåfaktorsautentisering

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om inloggningen med tvåfaktorsautentisering.
Uppdaterad: 7 mars 2024
 • Hur gör jag för att logga in med de tre olika alternativen?

Svar: Kolla in instruktionsfilmer här. 

 

 • Gäller den nya inloggningen alla som ska logga in?

Svar: Den nya rutinen gäller endast personal.

 

 • Kan jag logga in på mobil-appen SchoolSoft Personal med den nya rutinen?

 Svar: Ja, med BankID och Google authenticator.

 

 • Varför måste skolorna betala vid användning av metoden BankID?

Svar: Det är Svensk E-identitet som tar betalt av SchoolSoft för tjänsten. Därefter fakturerar SchoolSoft skolorna för varje inloggning. Fakturering kommer ske en gång per år.

Bakgrund och fakta om BankID: Det är Danske Bank, Handelsbanken, Ikano Bank, Länsförsäkringar Bank, SEB, Skandiabanken och Swedbank som äger BankID. Det är i grund och botten alltså dessa banker som tar betalt för användandet av tjänsten BankID.

Om en person exempelvis loggar in på Skatteverket så står Skatteverket för den kostnaden genetemot bankerna för tjänsten BankID. Detsamma gäller Klarna, Kivra, Transportsyrelsen, med flera.

Indirekt så betalar vi privatpersoner för användandet av BankID. Via avgifter till banker eller via skattsedeln vad gäller myndigheter.

I detta fall motsvarar folkhögskolorna något av de exempel listade ovan. Det vill säga att det är en kostnad för skolorna att använda sig av tjänsten BankID.

 

 • Vem bestämmer vilken/vilka metoder som ska användas?

Svar: Detta bestämmer skolan själv. Förslagsvis skolledningen.

 

 • Om vi, som skola, bestämmer att vi ska använda Google Authenticator, måste vi meddela SchoolSoft och/eller FSO detta?

 Svar: Nej, skolorna behöver inte meddela SchoolSoft eller FSO. De olika metoderna är alltid tillgängliga om kraven är uppfyllda. 

 

 • Går det att låsa någon metod om skolan inte vill använda sig av? Till exempel BankID, för att skolan inte vill få en extra kostnad?

Svar: Nej, Det går inte att låsa en specifik metod. Om kraven för de olika metoderna är uppfyllda så kommer de alltid att gå att använda. 

 

 •  Om man glömmer mobilen hemma. Kan man logga in då?

 Svar: Inte utan att riskera att bryta mot dataskyddsförordningen.  

Det är viktigt att arbetsgivare och arbetstagare på skolorna har en överenskommelse färdig innan den 1 oktober. Telefonen blir en nyckel in i systemet, glömmer man nyckeln så är det svårt att komma in.

 

 • Kan folkhögskolan börja med att använda en metod för inloggning och sedan byta till en annan metod? Eller behöver vi fatta ett definitivt beslut om vilken metod vi ska använda före den 1 oktober?

Svar: Alla metoder är alltid tillgängliga för skolorna om kraven uppfylls. Se instruktion från SchoolSoft.

 

 • Om en skola väljer BankID så är det väl inte användaren som privat drabbas av avgiften? Avgiften faktureras väl skolan?

Svar: Det stämmer. Skolan debiteras.

 

 • Vad händer med de olika rättigheterna i SchoolSoft när vi byter till den nya rutinen?  

 Svar: Rättigheterna kommer inte förändras i systemet utan bara själva inloggningsmetoden.

 

 • Att administratörer inte behöver beställa engångskod; innebär det att användare inte behöver göra någon extra inloggning alls, eller innebär det att användare får göra en extra "vanlig" inloggning med tvåfaktorautentisering?

Svar: En administratör behöver bara logga in en gång med den nya metoden. Det innebär att administratören kommer åt alla sidor med en inloggning.

 

 •  Kommer inloggningstiden förändras i och med den nya rutinen?

Svar: Det är samma inloggningstid som tidigare. Dvs 30 minuters inaktivitet.

 

 • Hur använder man sig av Google Authenticator?

 Svar: Kolla in instruktionsfilm här.