Anordnare och ansvariga

Allmän kurs i utveckling anordnas av Sveriges folkhögskolor, rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan.
Uppdaterad: 6 maj 2024

Kursledning

Kursledning vid senaste kursomgången:

  • Ambika Hansell Ek, handläggare, RIO
  • Karl-Magnus Eklund, enhetschef, folkhögskolan Skurup och Fridhem i Malmö
  • Lena Fredin, lärare på Allmän kurs, Fornby folkhögskola

Fortbildningskursen arrangeras av Sveriges folkhögskolor – rörelse och regionägda folkhögskolor i samverkan.

Kontakt

Ambika Hansell Ek
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se
08-17 03 83