Vem har makt att påverka?

Tidsåtgång: Minst en lektion

FörberedelserStäll i ordning klassrummet utefter hur du vill att deltagarna ska sitta

Syfte: Upplägget är ett sätt att introducera förändringsarbetesdelen, för att sedan låta deltagarna fördjupa sig ytterligare i sina engagemang. Att fundera på hur problem kan påverkas och vilka som har makt att påverka kan vara ett effektivt sätt att tratta ner abstrakta eller stora problem till något konkret genomförbart.

Uppdaterad: 20 juni 2024

Introduktion

Det kan ta tid att formulera vad ens egna engagemang är och vad man skulle vilja göra för förändringsarbete. Det finns också olika ingångar till att hitta sitt engagemang och det kan vara viktigt att alla får tid att utforska detta.

Ett sätt att närma sig förändringsarbetesdelen kan vara att fundera på vilka makthavare som finns och som faktiskt har makt att påverka de problem eller frågor som intresserar deltagarna. Detta upplägg är ett sätt att närma sig engagemang, och kräver inte att alla ska ha formulerat ett färdigt förändringsarbete.

Pedagogens roll som handledare

Om det finns deltagare som formulerar att de vill ha kontakt med makthavare i relation till sina förändringsarbeten är det er roll som pedagoger att stötta upp som handledare. Hjälp deltagarna med de praktiska bitarna - tex. hur man kontaktar någon, hur man kan fomrulera ett mail, hur man planerar en träff osv.

 

Instruktioner

 

1. Vem är en makthavare?

Börja med att spåna tillsammans på vem som är en makthavare. Det är fritt att tolka vem som är makthavare i era ögon.

Kanske tänker man först på traditionella makthavare så som tex. politiker eller kungahuset. Makthavare kan också tex vara personer i din direkta närhet, tex rektorn i skolan, era lärare eller chefen på jobbet. Kanske kan man även tänka på personer i organisationer och föreningar som makthavare.

 

Diskussionsfrågor:

 • Vem är en makthavare i dina ögon?
 • Vad är motsatsen till en makthavare?
 • När du hör ordet makthavare - är det positivt laddat eller negativt laddat? (Tänk på vilka exempel du lyfter)
 • Vad krävs för att någon ska vara en makthavare?
 • Finns det något sammanhang där du är eller har varit en makthavare?

 

2. Börja i problemet

Utgå från formuleringen “ett problem jag vill lösa”. Om du redan börjat spåna på ett förändringsarbete eller en fråga som engagerar dig kan du utgå från detta. Det går också bra att spåna fritt och komma på något i stunden.

 

Det kan vara något du tänkt på i din direkta närhet, tex:

 • Fler borde känna till att man kan läsa allmän kurs distans och vad det innebär
 • Jag skulle gärna sopsortera, men där jag bor saknas kärl för matavfall

 

Det kan också vara något som du tycker är ett strukturellt problem i samhället, tex:

 • Det behövs mer stöd till sjukvården och särskilt de som lider av psykisk ohälsa
 • Det behöver göras mer för att bekämpa klimatförändringarna
 • Det finns för lite stöd och kunskap om och till unga som inte klarar av grundskolan

 

3. Vem är en makthavare?

Utifrån problemet du har formulerat ska du nu fundera på följande frågor:

 

 • Vem är en makthavare som kan påverka detta?
 • Finns det makthavare på olika nivåer? Vem är isåfall närmast till hands för mig?
 • Vem är en makthavare jag kan ställa frågor till?
 • Vilka frågor vill jag ställa till den personen?
 • Vem/vilka jobbar med samma frågor som jag är intresserad av och hur kan jag komma i kontakt med dem?

4. Vad är nästa steg?

Fundera på om du skulle vilja kontakta en makthavare eller om du skulle vilja kontakta en organisation eller person som arbetar med samma frågor som intresserar dig. Funder på hur du skulle vilja ha kontakt isåfall. Tex:

 

 • Vill du ställa frågor? Hur kan det gå till?
 • Vill du bjuda in personen till klassen för ett samtal och fika? Ett panelsamtal?
 • Vill du besöka personens arbetsplats och veta mer om hur det funkar?
 • Vill du veta mer om hur du själv kan påverka?