Pedagogiskt arbete/ Specialpedagogik, 120 hp

Vill du fördjupa dig och komma längre när det gäller lärande och undervisning? Är du intresserad av pedagogiskt ledarskap? Vill du ha fördjupad kompetens inom specialpedagogik? Eller vill du ta första steget mot en forskarkarriär?
Uppdaterad: 30 april 2024

Inom programmet erbjuds två olika utbildningsvetenskapliga huvudområden. Huvudområde Pedagogiskt arbete söks via antagning.se och du väljer inriktning redan vid ansökningstillfället. Huvudområde Specialpedagogik söks via Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL).

Målgrupp

Masterprogrammet i pedagogiskt arbete vänder sig till personer som arbetar med utbildningsverksamhet i olika åldersgrupper och skolformer, från förskola och fritids till grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och folkbildning.

Arrangör

Linköpings universitet.

Mer information om utbildningen

Läs mer om utbildningen hos Linköpings univetsitet (öppnas i nytt fönster).