Lägg in kurser på folkhögskola.nu

Uppdaterad: 21 mars 2024

Vad betyder kurssidans status?

En kurs med statusen Publicerad syns på folkhögskola.nu om den finns på en av de terminer som är aktiv just nu. Statusen Utgångsdatumet passerat innebär att kursen inte syns på folkhögskola.nu. Du kan publicera kursen igen genom att ta bort utgångsdatumet.

Hitta på sidan: Vad vill du göra?

När görs vad på folkhögskola.nu? – om du vill förstå tidslinjen.

Skapa en ny kurssida – om du ska lägga in en ny kurs på folkhögskola.nu.

Kopiera en gammal kurssida – om samma kurs som förra terminen ska gå igen.

Redigera en befintlig kurssida – om du behöver uppdatera informationen på en kurs som redan går.

Gör så att en kurssida inte syns för besökaren

När görs vad på folkhögskola.nu?

Senast den sista fredagen i november

Lägg in nästa års sommarkurser och alla kurser för nästkommande hösttermin.

Mitten av december

Alla kurser som gick under den hösttermin som precis har avslutats försvinner från folkhögskola.nu. Du behöver inte göra något.

Nu kan du se de kurser som går nästa hösttermin på folkhögskola.nu.

Februari

Sommarkurserna marknadsförs i folkhögskola.nu:s digitala kanaler. Det skulle kunna vara en bra period för din folkhögskola att marknadsföra sommarkurser i era egna kanaler.

Mars–maj

Höstterminens kurser marknadsförs i folkhögskola.nu:s digitala kanaler. Det skulle kunna vara en bra period för din folkhögskola att marknadsföra höstterminens kurser i era egna kanaler.

Senast i mitten av maj

Lägg in alla kurser för nästkommande vårtermin.

Slutet av juni

Alla kurser som gick under den vårtermin som precis har avslutats försvinner från folkhögskola.nu. Du behöver inte göra något.

Nu kan du se de kurser som går nästkommande vårtermin på folkhögskola.nu.

September–oktober

Nästa vårtermins kurser marknadsförs i folkhögskola.nu:s digitala kanaler. Det skulle kunna vara en bra period för din folkhögskola att marknadsföra vårterminens kurser i era egna kanaler.

Löpande

Publicera nyheter och deltagarberättelser och uppdatera information om vilka kurser som har lediga platser eller är fulla.

Skapa en ny kurssida


Bara statsbidragsberättigade kurser

På folkhögskola.nu finns profilkurser, allmänna kurser, yrkesutbildningar och korta kurser. Däremot finns inga uppdragsutbildningar som exempelvis etableringskurser, SMF, Svenska från dag ett eller sfi.

Så skriver du en bra kursbeskrivning

  • Skriv kärnfullt. Skriv det viktigaste i kursbeskrivningen först. Använd rubriker som fångar intresse och pekar besökaren i rätt riktigt. Rubriker underlättar också för läsaren att sökläsa, så se till att rätt information ligger under rätt rubrik.
  • Ge tillräckligt med information. Vad behöver deltagaren känna till innan hen ansöker till kursen? Vad har deltagaren rätt att känna till utifrån exempelvis studeranderätten? Fyll i så många färdiga fält i Episerver som du kan.
  • Jobba med sökmotoroptimering och tillgänglighet.

Optimera en webbplats för sökmotor (SEO)

Jobba med tillgänglighet

Så får du det att se bra ut – klistra in oformaterad text

Du kan själv formge texten i Episerver. För att formateringen ska bli så bra som möjligt rekommenderas att du klistrar in text genom att välja "Klistra in som oformaterad text" (ctrl+shift+v). Därefter kan du välja de alternativ som finns i editorn för att formatera texten.

Regler för rubriken

Följande regler gäller för kurssidornas rubriker:

  • Alla allmänna kurser ska heta något med ”Allmän kurs” på folkhögskola.nu.
  • Är kursen en distanskurs? Skriv ” – distans” direkt efter kursnamnet, till exempel ”Allmän kurs – distans”.
  • Om kursen bara vänder sig till en särskild målgrupp ska det synas i rubriken.

Ange rätt ansökningslänk

Se till att ha en aktuell länk till ert ansökningssystem från knappen ”Ansök nu”. Lägg in länken i fältet ”Länk till ansökningsformulär”. Vi på folkhögskola.nu rekommenderar att länken går direkt till skolans ansökningssystem, exempelvis Schoolsoft. Det minskar antalet klick för besökaren.

Om knappen "Ansök nu" inte fungerar

Knappen "Ansök nu" som finns på varje kurssida inaktiveras om en eller båda av följande saker händer:

  • sista ansökningsdatum passeras
  • du bockar ur "Finns lediga platser?"

Har din skola löpande antagning? Bocka ur "Finns lediga platser?" så fort kursen är full.

Har ni förlängt ansökningsperioden? Senarelägg sista ansökningsdatum eller skriv "löpande" i fältet.

Publicera kurs innan den har öppnat för ansökan

Vill du publicera en kurs innan den har öppnat för ansökan, kan du använda funktionen "Ansökan öppnar". Ange ett kommande datum och klockslag i rutan "Ansökan öppnar", så öppnas ansökan automatiskt det datum och den tid som du angivit. Besökare kan även se på kurssidan när kursen öppnar.

Om rutan lämnas tom, eller om du anger ett datum som har passerat, händer ingenting.

Kopiera en gammal kurssida

 

Ta bort utgångsdatum

När du kopierar en kurs för att skapa en ny, sätts sidan automatiskt som utgången, så att du sen kan ta bort utgångsdatumet när du har redigerat färdigt.


Redigera en befintlig kurssida

 

Gör så att en kurssida inte syns för besökaren