Att ge över makten

Syftet med projektet är att stärka deltagarnas engagemang och tro på att kunna göra skillnad. Förhoppningen är att det vi gör i klassrummet ska visa att det du gör som individ har betydelse för samhället och en hållbar utveckling, även i det lilla. Tidigt i projektet förstod vi att för att detta ska lyckas behöver pedagogerna arbeta med att ge över makten till deltagarna.

Deltagarna behöver få känna att det på riktigt är de som styr för att arbetet som sker ska ge ringar på vattnet även efter tiden i skolan. Detta är inte minst viktigt under delen av läsåret då deltagarna ska driva egna förändringsarbeten. Hur pedagogerna har gjort detta har varierat i olika skolor och grupper då det är viktigt att hela tiden utgå ifrån vilka förutsättningar som finns i den egna klassen. Ta del av övningar om just detta HÄR.

På Marieborgs folkhögskola valde läraren Christian Holm att lämna över hela klassrummet till deltagarna. Här kan du höra honom berätta om det.

 

Uppdaterad: 14 juni 2024