Omfattningskravet

Omfattningskravet handlar om hur lång tid deltagaren behöver studera.
Uppdaterad: 8 mars 2024

 

Studiefrågor om omfattningskravet

  1. Om man slår ihop deltagarens tidigare studier med deltagarens tid på folkhögskolan, ska det tillsammans motsvara gymnasieskolans tre år. Hur tillgodoräknar vi tid från tidigare studier på vår skola?
  2. Det råder delade meningar huruvida vi kan tillgodoräkna tid från en kurs där eleven fått betyg F in i omfattningskravet. Vissa menar att ett F är ett betyg som visar att eleven deltagit i undervisningen, till skillnad från ett streck. Hur bedömer vi detta på vår skola?
  3. Vi har en deltagare som har flytt till Sverige och som inte fick med sig sina betyg. Deltagaren hävdar att hen har gått 12 år i skola. Vi ser att den studerande har studievana och stor förmåga att ta till sig studierna. Bör vi korta ner omfattningskravet?
  4. Vi har en sökande som har gått anpassad gymnasieskola. Kan vi anta hen till Allmän kurs på gymnasienivå? Om inte, kan vi anta hen till grundskolenivå? Hur ska vi tänka kring omfattningskravet?
  5. En deltagare går sista året av tre och är klar med alla behörigheter. Hen når bara upp till 75 procent närvaro under det sista året. Kan vi säga att omfattningen är klar?
  6. Vi har en sökande som har arbetat under tiden hen satt i fängelse, en sökande som studerade på sitt LVU-hem och en tredje som har varit föräldraledig med två barn. Kan något av detta tillgodoräknas in i omfattningskravet?
  7. En deltagare går nu under hösten sin sista termin hos oss och hen vill söka till högskolan till våren. Kan vi skriva ut ett intyg i förväg så att hen hinner söka innan tiden för komplettering har gått ut? Kursen är egentligen slut den 18 december och intyget behöver vara inne senast den 1 december.

Kontakt

Har du frågor om kursen? Mejla Sandra Löfstedt.

sandralöfstedt_liggande_low.jpg

sandra.lofstedt@sverigesfolkhogskolor.se