Genomföra Folkhögskoleenkäten

Uppdaterad: 18 mars 2024

Röda korsets folkhögskola har hög svarsfrekvens och bra resultat på Folkhögskoleenkäten. Nu berättar de om hur de lyckas med Folkhögskoleenkäten. Filmen är 2 minuter och 12 minuter.

Så går utskicket av enkäten till

När genomförs enkäten?

Folkhögskoleenkäten genomförs mellan den 22 april och den 14 maj 2024.

Folkhögskoleenkäten genomförs varje vår. Enkäten skickas via mejl och sms, till kontaktuppgifter som finns registrerade i Schoolsoft, med Sveriges folkhögskolor som avsändare. Alla mottagare får också flera påminnelser, via både mejl och sms. Ni får information om vilka datum som gäller för alla utskick i god tid innan genomförandet.

Så får ni deltagarna att svara

Ulrika Sandin och Åsa Söderlund-Dahl berättar om hur de får deltagare att svara. Filmen är 2 minuter och 2 sekunder.

Vilka får folkhögskoleenkäten?

Folkhögskoleenkäten skickas till alla deltagare som är aktiva på skolans allmänna och särskilda kurser när enkäten påbörjas. Den skickas inte ut till deltagare på korta kurser. Ni kan inte välja att utesluta vissa grupper från enkäten. Vi rekommenderar att ni i stället särskiljer grupper när ni jobbar med resultatet från enkäten.

Hitta vidare

Så kan ni jobba med resultatet från Folkhögskoleenkäten

Kontakt

Har du frågor om folkhögskoleenkäten? Mejla oss!

enkat@sverigesfolkhogskolor.se