En stor grupp personer står samlade för fotografering utomhus i grönskan.
Ansök gärna om medlemskap i någon av diskussionsgrupperna på Facebook. Här är SYV-gruppen samlad för konferens.

Facebookgrupper för personal

På Facebook finns ett antal diskussionsgrupper för olika personalgrupper och intresseområden inom folkhögskolan. Här ser du en översikt med länkar till grupperna.
Uppdaterad: 7 mars 2024

Lärare på folkhögskola

En sluten grupp för yrkesverksamma lärare på folkhögskola. Gruppen har ca 1 400 medlemmar och modereras av Sveriges folkhögskolor. Välkommen att ansöka om medlemskap, för att släppas in behöver du ange vilken skola du arbetar på och vilken din yrkesroll är.

Länk till gruppen Lärare på folkhögskola (öppnas i ny flik).

Schoolsoft för folkhögskolor

En sluten grupp för dig som arbetar med SchoolSoft på folkhögskola. Gruppen har ca 600 medlemmar och modereras av Sveriges folkhögskolor. Välkommen att ansöka om medlemskap, för att släppas in behöver du ange vilken skola du arbetar på och vilken din yrkesroll är. 

Länk till gruppen Schoolsoft för folkhögskolor (öppnas i ny flik).

SYV på folkhögskola

En sluten grupp för dig som arbetar med studie- och yrkesvägledningsfrågor på en folkhögskola. Gruppen har ca 400 medlemmar och modereras av Sveriges folkhögskolor. Välkommen att ansöka om medlemskap, för att släppas in behöver du ange vilken skola du arbetar på och vilken din yrkesroll är.  

Länk till gruppen SYV på folkhögskola (öppnas i ny flik).

Kommunikatör på folkhögskola

En sluten grupp för dig som arbetar med marknadsföring och kommunikation på folkhögskola. Gruppen har ca 400 medlemmar och modereras av Sveriges folkhögskolor. Välkommen att ansöka om medlemskap, för att släppas in behöver du ange vilken skola du arbetar på och vilken din yrkesroll är.  

Länk till gruppen Kommunikatör på folkhögskola (öppnas i ny flik).

Folkhögskolerektorer

En sluten grupp för yrkesverksamma folkhögskolerektorer. En relativt nystartad grupp med ca 50 medlemmar.

Länk till gruppen Folkhögskolerektorer (öppnas i ny flik).

 

Arbetsmarknadsuppdrag på folkhögskola

En sluten grupp för alla som arbetar med arbetsmarknadsuppdrag på folkhögskola, till exempel Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), Etableringskurs på folkhögskola eller Bristyrkesutbildningar på folkhögskola. Gruppen har drygt 200 medlemmar och modereras av Sveriges folkhögskolor. Välkommen att ansöka om medlemskap, för att släppas in behöver du ange vilken skola du arbetar på och vilken din yrkesroll är. 

Länk till gruppen Arbetsmarknadsuppdrag på folkhögskola (öppnas i ny flik).

Hållbarhet och Agenda 2030 på folkhögskola

En sluten Facebookgrupp för dig som arbetar på någon av landets alla folkhögskolor och är engagerad i, eller intresserad av, frågor som rör hållbarhet och Agenda 2030. Här kan vi bolla tankar och frågeställningar, dela tips och erfarenheter. Gruppen har ca 150 medlemmar och modereras av Sveriges folkhögskolor.

Länk till gruppen Hållbarhet och Agenda 2030 på folkhögskola (öppnas i ny flik).

Lokal, mat och internat på folkhögskola

En sluten Facebookgrupp för kökspersonal, vaktmästare, internatansvariga och annan personal på folkhögskola med ansvar för lokal, mat och internat. Här kan vi bolla tankar och frågeställningar, dela tips och erfarenheter. Gruppen har ca 150 medlemmar och modereras av Sveriges folkhögskolor.

Länk till gruppen Lokal, mat och internat på folkhögskola (öppnas i ny flik).

Deltagarstöd på folkhögskola

En sluten Facebookgrupp för dig som arbetar med någon form av socialt/pedagogiskt stödjande arbete med deltagare på någon av Sveriges alla folkhögskolor. Här kan vi bolla tankar och frågeställningar, dela tips och erfarenheter kring ämnet. Gruppen har ca 150 medlemmar och modereras av Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO.

Länk till gruppen Deltagarstöd på folkhögskola (öppnas i ny flik).

Breddad rekrytering för ökad mångfald på folkhögskolornas estetiska kurser

En sluten Facebookgrupp för dig som arbetar på någon av landets folkhögskolor och är engagerad i, eller intresserad att veta mer om, hur vi kan öka mångfalden på våra estetiska kurser. Här kan vi bolla tankar och frågeställningar, dela tips och erfarenheter. Gruppen har ca 100 medlemmar och modereras av Sveriges folkhögskolor.

Länk till gruppen Breddad rekrytering (öppnas i ny flik).

Kurator på folkhögskola

En sluten Facebookgrupp för dig som är anställd som kurator på någon av Sveriges alla folkhögskolor. Här kan vi bolla tankar och frågeställningar, dela tips och erfarenheter. Gruppen har ca 50 medlemmar och modereras av Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO.

Länk till gruppen Kurator på folkhögskola (öppnas i ny flik).

Folkhögskolelärare - distans

En privat grupp för alla som undervisar på distans inom folkbildningen. Här kan vi diskutera, ge varandra tips och försöka svara på den stora frågan: hur får en med sig folkhögskoleandan ut på nätet? Modereras av privat administratör.

Länk till gruppen Folkhögskolelärare - distans (öppnas i ny flik).

 

Folkhögskoleenkäten

En sluten Facebookgrupp om Folkhögskoleenkäten för dig som arbetar på någon av Sveriges alla folkhögskolor. Här kan vi bolla tankar och frågeställningar, dela tips och erfarenheter.

Länk till gruppen Folkhögskoleenkäten (öppnas i ny flik).

 

Internationellt samarbete på folkhögskola

En sluten Facebookgrupp för personal på folkhögskola som på olika sätt arbetar med internationella samarbeten eller som önskar göra det. Gruppen startades i maj 2023 i samband med ett erfarenhetsutbyte kring Erasmus+ ackreditering, men här går det också bra att bolla och diskutera andra funderingar kring andra internationella samarbeten.

Länk till gruppen Internationellt samarbete på folkhögskola (öppnas i ny flik).