Folkhögskolans intyg

Uppdaterad: 20 maj 2024

Hitta på sidan

Folkhögskolans egna intyg

Folkhögskolan ska utfärda ett eget intyg som ger den kompletta bilden av studiernas innehåll och arbetsformer. Intyget bör innehålla uppgifter om

  • folkhögskolan
  • folkhögskolekursen
  • deltagarens studier
  • arbetsformer
  • deltagarens studietakt
  • eventuella inriktningar som deltagaren har valt.

Exempel på kursintyg

När ska intyget utfärdas?

Folkhögskolans intyg ska utfärdas när deltagaren varaktigt lämnar skolan. Skolan kan välja att lämna skolans eget intyg årligen.

Särskilt viktigt för vissa deltagare

Intyget är särskilt viktigt för deltagare som inte har genomfört studierna i normal studietakt eller har haft kursinnehåll som inte syns i behörighetsintyget. Då måste skolans eget intyg ge en tydlig bild av deltagarens studier, vad gäller både omfattning och innehåll. För dessa deltagare underlättar folkhögskolans intyg fortsatta studier, på en annan folkhögskola eller i andra utbildningsformer.

Behörighetsintyg

För deltagare som har klarat sina studier i normal studietakt, med ett studieinnehåll som motsvaras av Skolverkets ämneskurser, visar behörighetsintyget vad deltagaren har läst. Det är när omfattningskravet är uppfyllt och som behörighetsintyget fungerar som ett slutintyg.

Rektors ansvar

Det är rektor ska underteckna intygen av behörigheter, om det inte framgår i skolans delegationsordning att rektor har delegerat den uppgiften till någon annan på skolan.

Hjälp, vi behöver en delegationsordning!

Rutinerna ska dokumenteras

Skolan ska ha dokumenterade rutiner för hur intygen hanteras.

Checklista för att dokumentera rutinerna för intyg

Universitets- och högskolerådet (UHR) om folkhögskolans intyg

UHR besökte SYV-konferensen 2023 och pratade bland annat om folkhögskolans intyg. Ta del av presentationen.

Hitta vidare

Det finns en delkurs om folkhögskolans intyg i kursen Så fungerar folkhögskolans behörighetsmodell.

Mer om vad som gäller för alla intyg hittar du i Folkbildningsrådets dokumentbank: Folkbildningsrådets dokumentbank (öppnas i ny flik)

Mer hos Folkbildningsrådet: Folkhögskolans intyg – vanliga frågor och svar (öppnas i ny flik)

Kontakt

Har du frågor om innehållet på den här sidan? Mejla Sandra Löfstedt.

sandralöfstedt_liggande_low.jpg

sandra.lofstedt@sverigesfolkhogskolor.se