Exempel på projektplanering och dokumentering

William - Förändringsarbete

 

Jag har valt att göra ett förändringsarbete kring asylrätt. Jag vill skapa ett engagemang hos mig själv och hos andra deltagare på skolan.

Vad ska vi göra?

 • Kontakta Asylgruppen Nkpg
 • Gå på Asylgruppen Nkpgs uppstartsmöte den 3/10 klockan 18.00 på ABF.
 • Skapa en inbjudan om “Asylpyssel” som ska skicka ut och informera alla lärare.
 • “Asyl Pyssel” under November inför rättvise marknaden. Tillfällen: Måndag 14/11, under friskvårdstimmen, samt den 21/11.
 • Skapa en QR-kod swish för Asylgruppen Nkpg.
 • Göra julgodis, Saffransfudge.
 • Delta på “Rättvise marknaden” tillsammans med Asylgruppen Nkpg på Arbetets museum den 26-27/11.


När ska vi göra det? (Tidsplan)

 • Planera på lektionstid
 • 3/10 - Gå på möte  klockan 18 på ABF-Norrköping
 • 26/10 - Utskickad Inbjudan via mejl om “Asylpyssel” till alla deltagare på Marieborgs Folkhögskola
 • Måndagen 14/11 och 21/11 under friskvårdstimmen. Genomföra “Asylpyssel” på skolan under november inför rättvise marknaden. 
 • 16/11 - Lediga - Göra julgodis, Saffransfudge.
 • 26-27/11 - Under helgen delta på Rättvise marknad. 

 

Hur ska vi redovisa och dokumentera vårt arbete?

 • Presentation och skriftligt om att leva som papperslös i Sverige, samt om Asyl Gruppen Nkpgs arbete. 
 • Fota det två tillfällena av “Asylpyssel” , 14/11 och 21/11
 • Fota julgodis-tillverkningen 16/11
 • Fota Rättvise Marknaden 26-27/11
 • Dokumentera Inbjudan inför “asylpyssel”

Vad behöver vi? (material, kunskap, pengar)

Budget: 2000 kronor

Projektplaneringen

 

Veckor

Datum

Planering för projektet veckovis

V.39

28/9

Skriva planering för projektet, samt kontakta Asylgruppen Nkpg vida facebook

V.40

3/10

Måndag den 3/10 kommer jag att gå kvällstid på ett uppstartsmöte för Asylgruppen Nkpg

V.40

5/10

 • Lediga

V.41

12/10

 • Lediga - Sammanfatta efter kvällsmötet med Asylgruppen Nkpg

V.42

19/10

 • Lediga                                          

V.43

26/10

Planering kring inköp och upplägget av “Asyl Pyssel”, utskickad inbjudan till alla lärare.

V.44

2/11

 • Lediga - Höstlov

V.45

9/11

Planering kring och Inköp av pyssel till “Asylpyssel”

V.46

14/11

Genomförandet av “Asylpyssel” under friskvården.

V.46

16/11

 • Lediga                     - Gjorde julgodis, saffransfudge.

V.46

17/11

Projektplanering kring hela förändringsarbetet

V.47

21/11

Genomförandet av “Asylpyssel” under friskvården.

V.47

23/11

Planering kring projektet

V.47

26/11

Delta på Rättvise marknaden på Arbetets Museum 

V.47

27/11

Ha ett schemalagd pass under Rättvise marknaden för Asylgruppen Nkpg

V.48

30/11

 

V.49

7/12

 

V.50

14/12

Avslutning av projektet Vår agenda, din story.

V.51

21/12

 • Julavslutning

 

 

 

Dokumentering

Bilder tagna från “Asylpysslet” måndagen den 14/11

 

 

Bilder tagna från “Asylpysslet” måndagen den 21/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder tagna från “Rättvis designmarknad” 26-27/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskickat till alla lärare på Marieborg:

Asylpyssel under friskvården

Pyssla med en deltagare från Tint som genomför ett förändringsarbete.

 

Allt pyssel kommer att samlas ihop och sedan säljas under Rättvise marknaden

på Arbetets museum, där Asylgruppen kommer ha ett bokbord och sälja saker.

 

Pyssel tillfällen: 14/11 och 21/11  

Plats: Bildsalen


Om Asylgruppen i Norrköping:

“Vi är en ideell förening ni kan kontakta om ni behöver hjälp att överklaga asylärenden eller vill engagera er för en human asylpolitik.


Asylgruppen Norrköping är en religiöst- och partipolitiskt obunden förening som arbetar för att stödja och hjälpa asylsökande och flyktingar. Asylgruppen Norrköping består av människor med olika bakgrund som har det gemensamt att vi vill verka för en human flyktingpolitik och värna om asylrätten. Vi engagerar oss för människor som sökt skydd i Sverige på flykt undan förföljelse och erbjuder stöd i ...olika former. Vi vill även verka för att sprida opinion för en solidarisk och rättssäker asylprocess.”

 

Uppdaterad: 20 juni 2024