Digitalt lärande

Här hittar du som arbetar på folkhögskola verktyg och tips inom digitalisering och tillgänglighet som kan vara till nytta för verksamheten på skolan.
Uppdaterad: 25 juni 2024

Ramavtal för digitala resurser

Det finns flera centrala ramavtal med olika aktörer, inom områden som rör digitalisering och tillgänglighet. Just ni finns avtal för Inläsning av litteratur, Strömmande media via SLI Education samt Swedish film.

Läs mer om om centrala ramavtal

Digitala verktyg

Grundläggande tips kring distans- och fjärrundervisning. Vad kan man göra i olika videomötesverktyg? Vilka kollaborativa ytor lämpar sig för distansundervisning och hur kan man få deltagarna att delta mer aktivt i det digitala mötet? Detta webbinarium sändes den 23 april 2020 och föreläsare var Patricia Diaz.

Filmen är 1 timme och 8 minuter lång och teckenspråkstolkad. 

 

Tre distanspedagoger ger sina bästa tips

Tre erfarna distanspedagoger på folkhögskola delar med sig av sina egna erfarenheter av att undervisa på distans. Vilka fallgropar bör du undvika och vilka är deras bästa tips?

Filmen är 1 timme och 4 minuter lång och teckenspråkstolkad.