Deltagare med funktionsvariationer

Ta del av hur Janniche arbetat med Jag-vi-världenmetoden tillsammans med deltagare med olika funktionsvariationer. I texten tar hon upp vad som fungerat bra och vad som är bra att tänka lite extra mycket på utifrån metoden och målgruppen.

Janniche:

Jag fastnade snabbt för metoden, då det är liknande som jag har jobbat med vår grupp ”Växa Vidare” innan, fast lite mer tydligt på ens egna roll i de globala målen. Växa vidare är en kurs på Vara som är för personer som läst nationella program i anpassad gymnasieskola eller introduktionsprogrammet (IM) på gymnasieskolan. Växa vidare - Vara folkhögskola

Jag testade först under 6 veckor med vår grupp, som bestod av sex unga vuxna med funktionsvariationer, vilket resulterade i en fantastisk modeshow med secondhandkläder, som sedan såldes för att samla in pengar till rädda barnen. Vi hade också en grupp som gjorde en utställning om covid-hundar samt en musikgrupp som ville jobba med möten mellan människor på skolan.

Enkelt att följa

Det som var bra med att jobba med metoden i vår grupp, var att det blev en röd tråd för dem att enkelt följa och känna sig mer delaktiga. Det var lätt att hitta bra studiebesök som var uppskattade. I vår kurs möter vi många deltagare som är samhällsintresserade men som inte känner sig delaktiga. De känner inte att de blir hörda eller har möjlighet att påverka. Det tror jag kan bero på många saker men de har kanske heller inte blivit utmanade i att tänka att de är en del av samhället där de har lika mycket rättigheter och skyldigheter som alla andra.

 

Justeringar av metodens upplägg
Jag anser inte att jag behövde ändra mycket i metoden för att det skulle passa vår grupp. Eftersom det var första gången vi testade och det var under en begränsad tid, så har vi lagt mest fokus på delen med förändringsarbetet.
Det som jag gjorde annorlunda med vår klass gentemot de andra kurserna var att vi hade en extra lektion där vi gick igenom lite mer vad engagemang är, Globala målen och att de fick sitta i klassen och fundera på vad de skulle kunna göra för förändringsarbeten i deras mål, så de redan hade en idé när de skulle göra samma sak med andra klasser. Så lite mer tydligt och lite mer förberedande.

 

 

 

Uppdaterad: 16 maj 2024