Dokumentera och arkivera

Arkivering av dokument innebär att samla, sortera och spara dokument på ett säkert sätt. En god anledning att arkivera är för att göra dokumenten lättillgängliga och enkla att hitta, för att underlätta i skolans dagliga arbete. En annan är att leva upp till de lagar och regler som gäller.
Uppdaterad: 8 mars 2024

Skapa en plan för

 • vad ni på skolan behöver ha kvar och vad som ska vara tillgängligt för vem
 • hur länge och var olika typer av handlingar ska sparas.

Se också till att gå igenom arkivet regelbundet och ta bort eller flytta föråldrade dokument.

Skapa mallar för dokument

Egna mallar för dokumentation är ett bra sätt att skapa struktur och påminna den som upprättar nya dokument om vilka delar som bör finnas med för att skapa systematik, kontinuitet och igenkänning. Information som kan vara med i skolgemensamma dokument kan vara:

 • namn på dokumentet
 • typ av dokument, till exempel policy, plan, protokoll, riktlinjer, rapport, handbok eller anmälan
 • vilket datum som dokumentet skapades
 • dokumentets syfte
 • vad som har beslutats och som gäller
  för skolan
 • vem eller vilka som har skrivit dokumentet
 • var dokumentet ska förvaras
 • vilka som ska kunna se dokumentet
 • vilken tidsperiod som dokumentet omfattar.

Kontakt

Har du frågor om innehållet på den här sidan? Mejla Jonna Hamlin Müntzing.

jonnahamlin_liggande_low.jpg

jonna.hamlin@sverigesfolkhogskolor.se