Policydokument

En policy är en överenskommelse som tydliggör skolans grundläggande principer i en särskild fråga. Den ska fungera som ett stöd i att fatta genomtänkta beslut och upptäcka brister i organisationen.
Uppdaterad: 8 mars 2024