Dokument som måste finnas på plats

Hitta stöd i hur ni kan jobba med några av de dokument som ni måste ha på plats enligt Folkbildningsrådets villkor för statsbidraget.
Uppdaterad: 22 mars 2024

Studeranderättsligt dokument

Det är ett bidragskriterium att ha en studeranderättslig ordning i form av regler, rutiner och former för beslut.

Studeranderättsligt dokument

Delegationsordning

Att varje folkhögskola ska ha en delegationsordning för att få ta emot statsbidrag framgår i Folkbildningsrådets villkor för statsbidraget. Men vad är egentligen delegation och delegationsordning? Hur ofta ska den uppdateras? Och vad tjänar ni själva på att delegera?

Hjälp, vi behöver en delegationsordning!

De samlade målen för allmän kurs (SeQF-dokumentationen)

Din folkhögskola ska ha en dokumenterad beskrivning av de samlade målen för Allmän kurs, enligt villkorsanvisningarna från Folkbildningsrådet.

Checklista för SeQF-dokumentationen

Rutiner för arbetet med studieomdömet

Ni behöver ha dokumenterade rutiner för arbetet med studieomdömet, enligt Folkbildningsrådets villkorsanvisningar.

Checklista för att dokumentera rutiner för hur ni arbetar med studieomdömet

Hitta vidare

Årshjul för rapportering – Vilka rapporter måste skolan skicka och när de ska vara inskickade?

Kontakt

Har du frågor om innehållet på den här sidan? Mejla oss!

info@sverigesfolkhogskolor.se