Checklista för SeQF-dokumentetationen

Din folkhögskola ska ha en dokumenterad beskrivning av de samlade målen för Allmän kurs, enligt villkorsanvisningarna från Folkbildningsrådet.
Uppdaterad: 8 mars 2024

Dubbelkolla att följande är uppfyllt för dokumentationen:

 • Ni beskriver syftet.
 • I den inledande texten framgår krav för SeQF (Folkbildningsrådets villkorsanvisningar).
 • Det finns övergripande mål för Allmän kurs.
 • De övergripande målen är formulerade utifrån skolans profil eller vision.
 • De övergripande målen är formulerade så att folkhögskolans särart synliggörs.
 • Det finns formulerade läranderesultat som är allmänna för hela Allmän kurs.
 • De formulerade läranderesultaten är olika för nivå 2 och nivå 4, och så att det syns en progression mellan nivå 2 och nivå 4.

Säkerställ också att följande framgår i dokumentet:

 • hur vi presenterar och samtalar om läranderesultaten med deltagarna
 • hur uppföljningen av mål och läranderesultat, både på deltagarnivå och utifrån det pedagogiska arbete som bedrivits, går till
 • vilka som deltar vid uppföljningen av mål och läranderesultat
 • när uppföljningen av mål och läranderesultat sker
 • hur vi dokumenterar uppföljningen
 • hur utfärdandet av SeQF-intyget går till
 • vilka som arbetar med utfärdandet av SeQF-intyget och på vilket sätt
 • när utfärdande av SeQF-intyget sker
 • hur vi arkiverar utfärdade SeQF-intyg
 • hur vi hanterar deltagare som har fullgjort omfattningskravet men inte innehållskravet, och som senare kan komma tillbaka och få ett SeQF-intyg
 • hur utvärderingen av SeQF-arbetet (policy-dokumentet) går till
 • vilka som deltar vid utvärderingen
 • när utvärderingen sker
 • hur vi dokumenterar utvärderingen.

Kontakt

Har du frågor om innehållet på den här sidan? Mejla Jonna Hamlin Müntzing.

jonnahamlin_liggande_low.jpg

jonna.hamlin@sverigesfolkhogskolor.se