Lagar och regler för arkivering

Vilka handlingar behöver skolan dela med sig av? Vilka handlingar ska arkiveras? Och vilka lagar är det som styr?
Uppdaterad: 8 mars 2024

Vilka handlingar behöver skolan dela med sig av?

Rörelseägda skolor kan själva bestämma vilka handlingar de väljer att lämna ut.

För en regionägd skola gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att

  • ta del av det som kallas allmänna handlingar
  • få insyn i verksamhetens olika delar förutom det som begränsas av sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Hitta vidare

Regeringen om offentlighetsprincipen (öppnas i ny flik)

Sveriges riksdag om allmänna handlingar (öppnas i ny flik)

Offentlighets- och sekretesslagen (öppnas i ny flik)

Vilka handlingar ska arkiveras?

Alla regionägda folkhögskolor omfattas av arkivlagen. Enligt arkivlagen ska alla myndigheters arkiv bevaras, hållas ordnade och vårdas, bland annat för för Sveriges invånares och för forskningens behov.

Även rörelseägda folkhögskolor ska arkivera handlingar. Det framgår av Folkbildningsrådets villkor för statsbidrag: “Folkhögskolan ska bevara utfärdade intyg och behörigheter för deltagare i allmän kurs för framtida behov. Folkhögskolan ska följa intentionerna avseende arkivvård i arkivlagen (1990:782) och bevara intyg och behörigheter i minst 50 år”.

Hitta vidare

Regeringen om arkivlagen (öppnas in ny flik)

Folkbildningsrådets dokumentbank med villkor och anvisningar (öppnas i ny flik)

Dataskyddsförordningen styr

Dataskyddsförordningen (GDPR) styr hur skolan har möjlighet att behandla personuppgifter och att deltagare har rätt att ta del av vilka uppgifter som finns sparade om dem själva.

Peter Hjalmarsson, verksamhetskonsult på Olingo, ger en grundläggande förståelse för vilket ansvar folkhögskolorna har när det kommer till dataskydd. Webbinariet sändes den 21 februari 2023.

Hitta vidare

Sveriges kommuner och regioner: Vanliga frågor och svar om GDPR (öppnas i ny flik)

Integritetsskyddsmyndigheten: Introduktion till dataskyddsförordningen (öppnas i ny flik)

Munka folkhögskola: Policy för behandling av personuppgifter (öppnas i ny flik)

Kontakt

Har du frågor om innehållet på den här sidan? Mejla oss!

info@sverigesfolkhogskolor.se