Fortbildningar och utbildningar

Det livslånga lärandet gäller inte bara för deltagarna. Det gäller även för personal på folkhögskola! Sveriges folkhögskolor arrangerar en rad olika fortbildningar, allt från kostnadsfria webbinarium till högskolekurser.
Uppdaterad: 13 mars 2024

En del av: Utbildning för nya rektorer

Klicka här för att komma till samlingssidan.

Fortbildningsinsatser som genomförs av RIO, OFI och FSO presenteras alla under namnet Sveriges folkhögskolor. 

Satsning på fortbildning

Intresseorganisationerna RIO och OFI har under de senaste åren tagit initiativ till ett antal fortbildningsinsatser, kurser och utvecklingsprojekt som riktar sig till lärare och rektorer på folkhögskola. Vissa kurser genomförs i samarbete med högskolor/universitet. 

Fortbildningar för lärare

Kurser, konferenser och utbildningar för rektorer

Andra insatser är forskarskolfonden, nationella erfarenhetsseminarier och Folkhögskoleforum

Webbinarier och konferenser

Sveriges folkhögskolor arrangerar även konferenser och webbinarier för andra yrkesroller på folkhögskola, till exempel för kommunikatörer, SYV och administratörer. Alla presenteras här på webbplatsen, tillsammans med andra arrangemang som kan vara relevanta för personal på folkhögskola.

Till samlingssidan för konferenser och webbinarier

Nätverk kring Forskning och utveckling 

För det fortsatta arbetet samt utveckling av fortbildningsinsatser för lärare och rektorer finns intresseorganisationerna RIO och OFI idag representerade i ett antal högskole- och universitetsrelaterade nätverk och projektgrupper.

Exempelvis kan nämnas Rådgivande grupp för Folkhögskollärarutbildningen, Mimer, RÅFF, Lic Forskarskola vid LiU samt Rektorsutbildningen vid Karlstads Universitet.

Övriga FoU-relaterade sammanhang är Folkbildningsrådets expertgrupp, Föreningen för folkbildningsforskning, referensgrupper (Moves och Famn) samt en kommande förstudie inom ESF-projekt och dialogseminarium kring befintliga forskningsprojekt.

Kontakt

Har du frågor? Kontakta mig!

ambikahansell_liggande_low.jpg

Ambika Hansell Ek

Handläggare RIO
08-17 03 83
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se