En kålrabbi i jorden.

Sunderby folkhögskola odlar med spillvärme från datacenter

Social hållbarhet, fler arbetstillfällen och ökad grad av självförsörjning. Det skapar Sunderby folkhögskola. Hur? Genom att samarbeta med sitt lokalsamhälle förstås.
Uppdaterad: 22 februari 2024

Datacenter förbrukar enorma mängder elektricitet som i vanliga fall försvinner rakt ut i tomma luften i form av värme. Men i Boden används överskottsvärmen från det lokala datacentret för att värma upp ett växthus, samtidigt som Sunderby folkhögskola utbildar människor som kan jobba i växthuset. Värmen och ledbelysning gör att man kan odla året runt i ett Norrbotten som har en relativt låg grad av självförsörjning på grund av det kalla klimatet.

Projektet heter DC Farmers och drivs i ett samarbete mellan Sunderby folkhögskola, Bodens kommun och forskningsinstitutet RISE.

Långtidsarbetslösa startar företag

Sunderby folkhögskola kom in i bilden med sitt engagemang för att få fler människor in på eller tillbaka till arbetsmarknaden.

– Vi behöver vidga arbetsmarknaden i Boden så att fler kan komma i jobb, säger Catharina Ljungcrantz, projektledare från Sunderby folkhögskola.

Sunderby folkhögskolas deltagare startar därför ett arbetsintegrerat socialt företag (ASF) för att odla i växthuset tillsammans. Företagsformen skiljer sig från andra företag genom att de har som mål att integrera människor i samhälle och arbetsliv – människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete. Företaget drivs som ett kooperativ och vinsten återinvesteras i verksamheten för att skapa fler arbetstillfällen.

Text: Emma Karke