Fyra ungdomar sitter på en trappa och pratar och skrattar.
Folkhögskoledeltagarna är de som kan ge den mest trovärdiga berättelsen om utbildningens kvalitet. Foto: Linnéa Tammerås

Fler ser värdet av att lyssna till folkhögskolornas deltagare

Deltagarnas röster är viktiga för att beskriva hur väl en utbildning fungerar. Det understryker den statliga folkbildningsutredningen som presenterades den 13 juni. Utredaren Christer Nylander lyfte särskilt fram folkhögskolornas egen årliga undersökning av hur deltagarna upplever sin tid på folkhögskola som viktig.
Uppdaterad: 26 juni 2024

– Det är jättebra att folkhögskolorna får sätta agendan. Frågorna om folkhögskolornas kvalitet ställs bäst av folkhögskolorna själva, som vet vilka frågor som borde ställas, säger Jonna Hamlin Müntzing, samordnare för Folkhögskoleenkäten.

Folkhögskoleenkäten undersöker hur deltagarna upplever folkhögskola utifrån begreppen motivation, effekt och inspiration.

Kanske kan utredningen leda till att fler folkhögskolor väljer att delta i Folkhögskoleenkäten. Det hoppas Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), och Annica Wallenborg Flynn, verksamhetschef för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI).

– Det är en fråga om solidaritet. De 156 folkhögskolorna behöver varandra. Ju fler som är med och ju högre andel som svarar, desto bättre är det för utbildningsformen folkhögskola, säger Olle Westberg.

– Vårt jobb är att prata med beslutsfattare om folkhögskolan, och då måste vi ha trovärdigt material. Ju fler som deltar desto trovärdigare, säger Annica Wallenborg Flynn.

Läs mer och delta i Folkhögskoleenkäten