”Folkhögskolan är underutnyttjad”

DEBATT: Vi bör diskutera hur vi på bästa sätt kan göra samhällsekonomisk nytta av den stora del av statsbidraget till annan vuxenutbildning som aldrig används. Det skriver Olle Westberg, RIO, i en slutreplik i SvD Debatt.
Uppdaterad: 4 juni 2024

Jag välkomnar utbildningsminister Mats Perssons (L) tydliga besked om att utbildningsformen folkhögskola spelar en avgörande roll för kompetens­försörjningen och att regeringen ser behovet av att folkhögskolan ges långsiktiga planeringsförutsättningar. Det är uppenbart att vi är överens om folkhögskolans betydelse för det livslånga lärandet; fler vuxna behöver yrkesutbildning och möjlighet att ställa om mitt i yrkeslivet eller få behörighet till vidare studier på bland annat högskola/universitet.

Men det räcker inte. Jag uppfattar att Mats Persson delar min bedömning om individens frihet; att kunna välja sin egen väg i utbildningssystemet fram till arbetsmarknaden. Det är politikens uppgift att möjliggöra denna valfrihet – och att detta även ska gälla för vuxna. Den anslagsnivå folkhögskolorna har nu innebär dock färre utbildningsplatser bland annat på de yrkesutbildningar som både utbildningsministern och jag ser behovet av. Skillnaden verkar vara att jag vill se en mångfald av vägar för att möta kompetensbristen.

Riksrevisionens granskning visar på brister i utformningen av statsbidrag till annan vuxenutbildning. Finanspolitiska rådet framhåller vikten av vuxenutbildning och att resurserna där verkligen används. En stor del av statsbidraget till yrkesvux används aldrig av kommunerna.

Inom ramen för en fortsatt dialog om folkhögskolan som effektiv och en del av lösningen på kompetensförsörjningen är det därför angeläget att vi till exempel diskuterar hur vi på bästa sätt kan göra samhällsekonomisk nytta av den stora del av statsbidraget till annan vuxenutbildning som aldrig används. Jag ser fram emot konstruktiva samtal.            

Olle Westberg
generalsekreterare Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)

Läs debattartikeln på SvD Debatt.