• Sök
Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO
Bild på en matsal på en folkhögskola.
112 av Sveriges 154 folkhögskolor ägs av folkrörelser, organisationer, stiftelser och föreningar.

RIO

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) är en intresseorganisation som representerar 112 av Sveriges 154 folkhögskolor. De 112 skolorna är folkrörelse-, organisations-, stiftelse- och föreningsägda folkhögskolor i Sverige.
Uppdaterad: 27 februari 2017

RIO har till uppgift att bevaka, främja och tillvarata medlemsskolornas intressen. Vi hjälper våra medlemmar att utveckla sina skolor. Vi driver även intressepolitiska frågor, omvärldsbevakning, driver opinion, deltar och anordnar olika utbildningar.

De folkrörelseägda folkhögskolorna bidrar till demokratiutvecklingen i samhället tack vare sin förankring i det civila samhällets organisationer. På folkhögskolorna skapas mötesplatser för människor. Deltagarna får möjligheter att lära och stärka sina förutsättningar för att själva påverka sina liv.