Illustration av ett hus med växter som växer ut ur fönstren.

Bjud in och byt plats!

Aktiviteter och insatser kan genomföras på annan plats än i skolans egna lokaler. Platser där målgruppen redan finns, till exempel i områden i städerna där många med bakgrund utanför Norden bor. Vissa aktiviteter kanske kan ges som statsbidragsberättigad kortkursverksamhet?
Uppdaterad: 7 mars 2024

Begreppet mångfald

Mångfald kan innebära många olika saker, men här har vi fokuserat på hur vi kan nå personer med bakgrund utanför Norden eller som kommer från hem med kort utbildningsbakgrund.

  • Bjud in till öppna workshops för till exempel skrivande eller skapande.
  • Genomför konstutställningar på nya platser.
  • Ta hjälp av samarbetspartners som redan når målgruppen för att bjuda in.
  • Överraska med gerillaspelningar/livemusik på oväntade platser.
  • Medverka på mässor tillsammans med olika kulturaktörer.
  • Dela/låna/hyr lokal med annan verksamhet.
  • Bjud in skolklasser, grupper, föreningar till skolans konserter och utställningar.
  • Erbjud skolans lokaler till kulturföreningar som når målgruppen.


Gå vidare till nästa tips: Checka dig själv!