Jag-vi-världen

Jag-vi-världen är en pedagogisk metod och en engagemangsresa med syfte att väcka lust och vilja till förändring, samt öka förståelsen för Agenda 2030. Metoden har tagits fram av Arvsfondsprojektet Min story - vår agenda som drivs av FSO.
Uppdaterad: 14 mars 2024

Erika Sandberg Offesson och Anna-Lena Öhman, lärare på Dalslands folkhögskola, är fortbildare i Jag-vi-världenmetoden. 

Metodbanken för Jag-vi-världen

Jag-vi-världen är uppdelad i tre delar där vi fördjupar oss i deltagarens berättelser och erfarenheter, de globala målen samt det egna engagemanget.

Metodbanken består av lektionsupplägg och övningar som har tagits fram och använts av deltagare och pedagoger från Arvsfondsprojektet Min story - vår agenda. Du kan använda innehållet som en helhet eller plocka övningar precis som du själv vill!

Till Metodbanken Jag-vi-världen

Boka en fortbildare

Vill ni börja arbeta med Jag-vi-världenmetoden på er skola men känner er osäkra på hur ni ska gå tillväga? Boka en fortbildning!

Fortbildningen utförs av en eller flera av våra Jag-vi-världenfortbildare. Det är engagerade lärare från olika delar av landet som utbildat sig i metoden med syfte att sprida den vidare. De följer metodens olika delar men har även frihet att sätta sin egen prägel på fortbildningen.

Under dagen får ni tips, övningar och möjliga lektionsupplägg kring olika sätt att berätta och äga sin egen historia för att skapa nya vägar till engagemang; stora som små, enskilda och gemensamma.

Är du intresserad eller har du några frågor?

Kontakta gärna mig!

linaremnert_liggande_low.jpg

Lina Remnert, samordnare för global hållbarhet, FSO lina.remnert@sverigesfolkhogskolor.se