Gemensamma förhållningsregler

Tidsåtgång: 30 min

Material: Whiteboard + stort papper och pennor

Syfte: Övningen ska ge en grund för ett tryggt rum i klassrummet. Genom att sätta gemensamma regler för hur vi agerar mot varandra i klassrummet vet deltagarna vilka förväntningar de kan ha på sig själva och på andra och möjliggör för mer öppna samtal under lektionerna. Denna övning betonar också att deltagarnas åsikter är viktiga och skapar en grogrund för ett medskapande förhållningssätt.

Uppdaterad: 4 april 2024

Instruktioner

 

 • Berätta för deltagarna om övningen och varför den är viktig.
 • Brainstorma i helgrupp och skriv upp allt som sägs på tavlan. Om ni är många i klassen kan ni dela upp gruppen i smågrupper. Låt i såfall smågrupperna brainstorma och sedan själva välja ut ca 5 regler de tycker är viktigast
 • Välj tillsammans ut ca 10 regler som ni skriver upp på ett stort papper
 • Låt gärna pappret med reglerna alltid sitta upp i klassrummet för att kunna påminna varandra om vilka regler ni tillsammans satt upp.
 • Låt listan med regler vara levande under året och lägg till regler ni kommer på under tiden.

Exempel på frågor för att få igång diskussionen

 • Vad får dig att växa?
 • Hur kan jag bidra till någon annan växer?
 • Vad är viktigt för att alla ska känna sig trygga i en grupp?

 

Exempel på gemensamma förhållningsregler

 • Låt alla prata till punkt, avbryt inte
 • Det som sägs i klassrummet, stannar i klassrummet
 • Döm ingen
 • Ha högt till tak och respektera olika åsikter (men säg emot om något är kränkande mot dig själv eller andra)
 • Utgå ifrån att alla finns i rummet, prata om oss och inte om den andre
 • Hjälp varandra 
 • Peppa varandra!

 

gemensamma regler deltagarkonf.jpg gemensamma regler.png gemensamma sätt 2.jpg