Skapa manifest

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Papper, färgpapper, pennor, saxar, klister

Förberedelser: Ställ i ordning klassrummet så att deltagarna sitter två och två med papper och pennor framför sig

Syfte/beskrivning: Ett kreativt sätt att fördjupa sig i Globala målen och koppla det till sitt eget engagemang

Uppdaterad: 3 april 2024

Introduktion

Övningen är skapad av Staffan Kahn som är Agenda2030-fortbildare och folkhögskolepedagog.

Deltagarna är indelade i par om två. Varje deltagare har en penna och ett papper framför sig.

Instruktioner

Tiden kan justeras 

Steg 1. (5 min)

 • Skriv två ord som högst upp på ett papper som du förknippar med både ditt mål och den andra deltagarens mål
 • Skriv alla synonymer du kommer på (ord som betyder samma sak)
 • Skriv alla rim-ord du kommer på

Skicka pappret till den du sitter mittemot (Byt papper med den du är i par med)

Steg 2. (5 min)

 • Skriv utifrån orden på ditt nya papper en mening som börjar med “Vi kräver…”
 • Skriv utifrån orden på samma papper en mening som börjar med “Bort med…”
 • Skriv utifrån orden på samma papper en mening som börjar med “ Vi har en dröm att…”

Skicka pappret tillbaka till den du sitter mittemot (Byt papper med den du är i par med)

Steg 3. (5 min)

 • Skriv utifrån orden på ditt nya papper en mening som är en variant på någon känt citat ( tex just do it, vi kom vi såg vi segrade)
 • Skriv utifrån orden på samma papper en mening som innehåller en uppmaning (t ex “Ät mer gröt”)
 • Skriv utifrån orden på samma papper en mening som börjar med “ps…”

Steg 4. (10 min)

 • Sätt ihop ett manifest genom att klippa ut era favoriter från de båda papprena och klistra upp på ett stort papper
 • Döp ert manifest till något ni gemensamt kommer på

 

för ett bättre liv.png