Samtal om framtid och förändringsarbeten

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Papper, pennor, ev. post-itlappar

Förberedelser: Ställ i ordning klassrummet så att alla kan jobba fyra och fyra. Lägg fram material på borden.

Syfte: Syftet är att skapa ett samtal som tar upp frågor som rör avslutning i arbetet med metoden, deltagarnas förändringsarbeten samt vad deltagarna tänker om framtiden (efter skolan). 

 

Uppdaterad: 4 april 2024

Introduktion

Skapa en lektion som går ut på olika samtalsrundor. Det går bra att justera hur många rundor och hur många frågor som ska tas upp under lektionen. Detta upplägg bygger på samtalsformen Pro-action café och innehåller tre samtalsrundor

Instruktioner

Be deltagarna sätta sig i blandade grupper från olika förändringsarbeten vid borden (ca fyra per bord). 

När alla sitter i sina grupper följer tre konversationsrundor. Under varje runda ska alla deltagare vid bordet besvara frågorna. 

Vid varje bord utser deltagarna en nedtecknare som skriver ner svaren. 

Runda 1. Känslorunda

Under den första rundan fokuserar deltagarna på sina känslor som de kliver in med i rummet, samt hur det känns i projektet.

Exempel på frågor att ställa:

  • Må-runda: Hur mår du idag? Vad har du med dig för känsla in i rummet/till lektionen?
  • Vad minns ni av projektet när ni började? Hur kändes det?
  • Jämför med ditt nuläge, hur har det gått och hur känns det nu? Är du nöjd / missnöjd?

Runda 2. Framtidsrunda

  • Vad tar du med dig från projektet in i framtiden?
  • Om du vill fortsätta ditt engagemang i någon form - vad finns det för utmaningar?
  • Om du vill fortsätta ditt engagemang - hur skulle du vilja att det blev om du fick drömma fritt?

Runda 3. Tipsrunda

Deltagarna hjälper varandra genom att spåna på hur de kan planera för ett fortsatt engagemang. 

  • Vad finns det för organisationer/föreningar/forum i din närhet som arbetar med frågor som du är intresserad av? 
  • Vilka steg behöver du ta för att ta kontakt med dem? 
  • Vilken hjälp behöver du för att komma vidare?