Christian om deltagarmakt

Christian arbetar som pedagog på Marieborgs folkhögskola och berättar här om hur han har arbetat med att lämna över makten till deltagarna i sin grupp. 

Uppdaterad: 14 juni 2024