Anordnare och ansvariga

Kursen genomförs av Göteborgs universitet i samverkan med Sveriges folkhögskolor, rörelse- och regionägda folkhögskolor i samverkan.
Uppdaterad: 6 maj 2024

Kursledare vid senaste kursomgången var Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Söderman är även docent i musikpedagogik vid konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet och ledamot i Folkbildningsrådets styrelse. 

Kontakt

För frågor om kursens innehåll eller upplägg:

Ambika Hansell Ek
ambika.hansell.ek@sverigesfolkhogskolor.se