Gemensam kartläggning

Tidsåtgång: Ett lektionstillfälle

Material: Karta över alla 17 Globala mål, alt skriv ut ikoner för alla Globala mål separat, post-itlappar

Arbeta digitalt: Gör en gemensam kartläggning i Padlet 

Föreberedelser: Skriv ut karta/ikoner över Globala målen som placeras ut på antingen ett bord eller sätts upp runtom i klassrummet. Eller om ni arbetar digitalt - förbered en Padlet med ikoner över alla Globala mål. 

Syfte: 

Uppdaterad: 4 april 2024

Introduktion

Att göra en gemensam kartläggning av gruppens intresse för Globala målen är ett sätt att synliggöra vilka mål som gruppen har gemensamt, vilka mål och hjärtefrågor som kan kopplas ihop, samt att ta reda på vilka mål som kanske inte är representerade i gruppen. 

Den gemensamma kartläggningen är också en bra utgångspunkt för att börja diskutera vad deltagarna i gruppen har för engagemang runt de mål de valt. Vad finns det för gemensamma intressen? Vad skiljer dem åt? Vad finns det för anledningar till att deltagarna är intresserade av just de mål de är intresserade av?

Kartan kan användas innan ni går in på de Globala målen, eller som ett intro till Globala målen.​ Använd den gärna som utgångspunkt för att ställa frågor om vilka Globala mål deltagarna är intresserade av. 

Instruktioner

  • Sätt upp kartan över de 17 Globala målen, eller sätt upp ikoner runt om i klassrummet med de 17 Globala målen. 
  • Be deltagarna formulera minst tre hjärtefrågor som hänger ihop med Globala målen. 
  • Ge deltagarna post-it lappar som de kan sätta upp på de mål som de mest kan koppla samman med sina hjärtefrågor. 
  • När alla har satt upp sina lappar och känner sig nöjda så ska ni titta på kartläggningen tillsammans
  • Diskutera i helgrupp vilka mål deltagarna är intresserade av. Är det många som är intresserade av samma frågor? Vilka mål är deltagarna inte så intresserade av?
  • Dokumentera/fota den gemensamma kartläggningen så att ni kan titta på den igen. 

Exempel på gemensam kartläggning:

gemensam kartläggning 2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

gemensam kartläggning 11.jpg