Forma en idé till ett projekt

Tidsåtgång: Minst ett lektionstillfälle

Material: Papper & pennor, mall med frågor

Syfte: Övningen är ett bra sätt att börja spåna på idéer till förändringsarbete och fungerar som en brygga från fokus på de Globala målen vidare till förändringsarbetet. Övningen är också ett sätt att visa hur man kan koka ner engagemang till konkreta handlingar och insatser.

Uppdaterad: 3 april 2024

Introduktion

Dela in deltagarna i mindre grupper utefter de globala mål som de fördjupat sig i. Grupperna kan bestå av deltagare som valt olika Globala mål. De ska tillsammans formulera en pitch till ett projekt som har med deras Globala mål att göra. De kan välja ett Globalt mål, eller en fråga som de kommer överens om är viktigt i gruppen, alternativt så kan de jobba med en projektidé som inkluderar olika globala mål.

Instruktioner till deltagare

1. Vad är er idé?

Kom på ett budskap, fråga eller något ni vill förändra kopplat till målet ni valt. Det kan vara litet eller stort, tydligt eller mer abstrakt, ni väljer själva. Ex:

"Vi har valt mål nr 5: Jämställdhet - och vi vill arbeta för att stoppa sexuella trakasserier i skolan"

"Vi har valt mål nr 12: Hållbar konsumtion och produktion - och vi vill minska matsvinnet"

2. Vad ska ni göra?

När ni valt ett budskap ska ni forma ett projekt (litet eller stort) som handlar om budskapet ni valt. Ex:

"Vi vill arbeta för att stoppa sexuella trakasserier i skolan genom att bjuda in organisationer som jobbar för jämställdhet till vår skola för att prata om sexuella trakasserier och arbetet för att stoppa det"

"Vi vill stoppa matsvinnet genom att göra en podd där vi pratar om matkonsumtion"

Andra exempel på genomförande kan tillexempel vara att skriva en debattartikel, styra upp en demonstration, skapa en grupp på skolan, bjuda in en lokalpolitiker mm. Detta är bara exempel - låt fantasin flöd

3. Beskriv hur projektet ska gå till!

Gör en beskrivning av hur projektet skulle gå till: Vilket förarbete måste göras? Vad krävs för resurser? Pengar, tid, personer med mera? Lägg upp en enkel plan för arbetet.

4. Ge ert projekt ett namn

OBS: Ni behöver alltså inte göra själva projektet. Arbetet handlar om att formulera hur ett projekt kan genomföras och varför.

I slutet av dagen kommer ni att göra en kort redovisning där ni berättar om ert projekt inför resten av gruppen. Använd lite tid under lektionen för att planera redovisningen.

 

Material till övningen