"Vår nästa generation - ska vara fri från brott" - Stärka ungdomar lokalt

Kawyan och Gabi är deltagare på Röda Korsets folkhögskola och drev ett förändringsarbete under våren 2023. Kawyan och Gabis grupp arbetade förebyggande mot att ungdomar i lokalområdet skulle exponeras för våld och brottslighet. De fokuserade på att stärka samarbetet mellan ungdomar och två lokala sportföreningar i Skärholmen, Vårby boxning och SPFF(Svensk-Palestinska Fotbolls Förbundet).

Förändringsarbetet: Vår nästa generation - ska vara fri från brott

Deltagargruppen anordnade en träff i Skärholmens galleria där representanter från sportföreningarna Vårby boxning och SPFF mötte ungdomar från lokalområdet och informerade om sina verksamheter. 

 

Uppdaterad: 20 juni 2024

Kawyan

Gabi

Bilder från förändringsarbetet