Illustration av tre personer.

Checka dig själv!

Behöver vi ändra på kursernas innehåll och genomförande för att locka nya deltagare? Går det att göra justeringar i kriterierna för antagning?
Uppdaterad: 7 mars 2024

Begreppet mångfald

Mångfald kan innebära många olika saker, men här har vi fokuserat på hur vi kan nå personer med bakgrund utanför Norden eller som kommer från hem med kort utbildningsbakgrund.

  • Se till att kursernas litteratur och innehåll är relevant för den önskade målgruppen.
  • Arbeta för en klassrumsmiljö som är bra för alla, oavsett bakgrund.
  • Kan distans- eller deltidskurser vara ett alternativ som inkörsport?
  • Se över vilka antagningskriterier som behövs och gör anpassningar. Kan de vara ett hinder?
  • Kan vi erbjuda korta kurser i samarbete med kulturaktörer som redan når målgruppen?


Gå vidare till nästa tips: Prata med fler!